Groot assortiment Persoonlijk advies Exclusief voor hoveniers Voor leden en niet leden 0528 - 344 729

Duurzaamheid voor hoveniers

In de branche van hoveniers is een geweldig stuk vakmanschap aanwezig. Hoveniers hebben verstand van groen. Ze zorgen  ervoor dat de juiste plant op de juiste plaats wordt toegepast en op de juiste manier wordt onderhouden. Maar richt je alleen dáár je blik op, dan mis je ook veel kansen. De wereld verandert voortdurend.

De functie van groen verandert

De wereld verandert voortdurend. De wensen van mensen veranderen. Groen is niet langer alleen meer decoratie. Groen draagt bij aan de kwaliteit van ons leefmilieu en aan de  gezondheid en het welbevinden van mensen. Functies die onlosmakelijk met groen verbonden zijn. Als hoveniers kunnen we vanuit onze kennis verklaren waarom we een bepaalde plant daar of daar  zetten en wat ze op die plek gaat doen. Groen wordt gekoppeld aan de functie die vervuld moet worden. Daarin zit de grote innovatie voor hoveniersbedrijven.

Duurzaamheid: wat betekent dat voor hoveniersbedrijven?

Duurzaamheid is een woord dat door velen genoemd wordt maar wanneer je concreet vraagt wat het nu precies betekent, is het moeilijk uit te leggen.  Duurzaamheid heeft te maken met hoe je je werkzaamheden uitvoert, welke materialen je toepast en wat het effect van je werk is op de omgeving . Je creëert en onderhoudt een tuin, waarin de elementen water, bodem, energie, voedsel en fauna in balans zijn. Een tuin waarin levende materialen de boventoon voeren in plaats van dode. Dit concept staat lijnrecht op de trend die we de afgelopen jaren hebben gezien. De tijd van ‘gooi de tuin maar vol met stenen’ is voorbij.

Duurzame inzet van groen heeft invloed op ons leefklimaat

Groen is hot in deze tijd en biedt daarom veel kansen. Een paar voorbeelden: 

  • Groene schoolpleinen zijn op dit moment een hot item. Uit een onderzoek van dr. Jolanda Maas, mede uitgevoerd in opdracht van Branchevereniging VHG, blijkt dat kinderen in een groene omgeving beter leren en zich socialer ontwikkelen. Op dit moment wordt gewerkt aan richtlijnen voor de inrichting van groene schoolpleinen en voorlichting aan schooldirecties.
  • Dakgroen zorgt voor minder Co2 uitstoot en vermindert de energielasten van koeling met 75% en van verwarming met 23%.
  • Groen leidt tot 10% energiewinst  en adequaat aangelegde beplanting leidt tot wel 10% energiewinst in de aangrenzende woningen, zelfs als deze optimaal zijn geïsoleerd.
  • De temperatuur in de stad is door de oprukkende verstening tot 10℃ hoger op het platteland. Groen dempt de temperatuurstijging. 
  • In een omgeving met groen is gemiddeld 42% minder criminaliteit.
  • Een trend is ook dat mensen meer balans willen. We zoeken harmonie met onszelf en met onze omgeving, dicht bij huis het gezellig maken. De tuin is de plek waar we die balans zoeken en vinden. In het groen, een stukje natuur dichtbij. Zelfs op het balkon willen we het groen dichtbij halen. 

De generatietuin als voorbeeld van duurzaamheid

De functie van groen is verandert en het begrip duurzaamheid is hoogst actueel. Als je uitgaat van de functies van groen in relatie tot de kwaliteit van het leefmilieu en de gezondheid van mensen, dan kun je specifieke groenconcepten ontwikkelen die aansluiten op die functies. Een nieuw concept in dit kader is de generatietuin. Doel van de generatietuin is het groen letterlijk naar kinderen in de stad te brengen. Ongebruikte grond in de binnensteden kan worden ingezet voor deze tuinen om kinderen kennis te laten maken met de verschillende fasen en aspecten van het groeiproces. Stadskinderen komen zodoende op een leuke manier met groen en de natuur in aanraking. Spelen in het groen is niet alleen leuk, maar ook gezond. Het draagt er bijvoorbeeld aan bij dat kinderen minder snel te dik worden. Bijkomend effect is dat ze ook bewuster worden van wat ze eten. Ze weten waar het voedsel vandaan komt en hoeveel moeite het ze heeft gekost om het te laten groeien. De samenwerking tussen kinderen en ouderen in een generatietuin heeft als positief neveneffect dat het isolement waar steeds meer ouderen in verzorgingshuizen in terecht komen, wordt doorbroken. Ervaring en kennis wordt van de ouderen overgedragen op de kinderen. Kinderen en ouderen worden gestimuleerd om samen te werken.  

Voor hoveniers biedt dit unieke kansen juist in de tijd dat groen hot en actueel is. Ter inspiratie voor de generatietuin heeft de overheid een handboek uitgegeven.

 

Verwante informatie

Biologische reinigingsmiddelen

bionyx

Lees meer: duurzame reinigingsmiddelen

Bosgecompenseerd gas

bosgecompenseerd gas

Lees meer: wat is bos gecompenseerd gas?

Olivijn breekt CO2 af

greensand

Lees meer: olivijn breekt CO2 af

inkoopgilde

Financieel voordeel, kennis en advies.

Inkoopgilde is meer dan alleen korting en financieel voordeel. Door de kennis van onze leveranciers te bundelen, voorzien wij hoveniers van kennis en advies. Voor leden van Inkoopgilde hebben wij het servicedesk ontwikkelt. Zodra u zich heeft aangemeld kunt u gebruik maken van extra faciliteiten. Dit werkt als volgt:

  • U neemt contact op met Inkoopgilde en u legt uw vraagstuk voor. Soms kunnen we u direct adviseren rond het vraagstuk en wanneer er geen adviseurs ingeschakeld hoeven te worden, zijn hieraan geen kosten verbonden
  • Wij inventariseren uw vraag en leggen deze voor aan de adviseurs van Inkoopgilde: belangrijk is dat u meteen die adviseur treft die over de juiste expertise beschikt
  • De eerste twee adviesuren zijn gratis, daarna brengen wij u exact in kaart wat de kosten zijn voor de extra dienstverlening.

Suggesties, vragen of advies? Stuur ons gerust een chatbericht. Klik rechtsonder.

Facebook messenger

Suggesties, vragen of advies? Stuur ons gerust een bericht via Facebook Messenger! 

Lees verder Prairie Tuinen

Prairie Tuinen

Lees verder Duurzaam tuinieren als hovenier

Duurzaam tuinieren als hovenier