Groot assortiment Persoonlijk advies Exclusief voor hoveniers Voor leden en niet leden 0528 - 344 729

Hoveniersbedrijf De Triemen

We mogen, als het meezit, met zijn allen nog een poos mee op deze wereld. De zorg voor jezelf is daarbij bijna vanzelfsprekend. Maar met jezelf alleen ben je er niet. Onze verantwoordelijkheid reikt verder dan alleen het eigen bestaan. De zorg voor de totale leefomgeving groeit en de bewustwording van het feit dat we beter met het milieu moeten omgaan, vindt steeds meer ingang. We gaan kortom, meer en meer denken en handelen in termen van duurzaamheid.

Gert van der Linden: ’Het is een kwestie van gewoon beginnen’

Hoveniersbedrijf ‘De Triemen’ in het  Friese Triemen werkt al jaren op basis van deze gedachte. De Triemen bestaat uit een hoveniersbedrijf, boomkwekerij en tuincentrum dat zich richt op de particuliere markt en groot- en tussenhandel. Een rondleiding over het bedrijf maakt duidelijk wat er met duurzaamheid wordt bedoeld. Eigenaar Gert van der Linden: “Wij leggen duurzame tuinen aan met materiaal dat bij voorkeur afkomstig is uit Europa. Met duurzaam bedoelen we dat we zo veel mogelijk materialen hergebruiken, splitsen of op de juiste manier afvoeren.” Gert wijst ons op een paar grote bakken op het terrein. “In deze gaan bijvoorbeeld alle potjes waar eerder planten in hebben gezeten. En die daar is voor metaal. In deze plaatsen we gebruikte kartonnen dozen, die klanten op het tuincentrum kunnen hergebruiken om hun aankopen mee naar huis te nemen. Verder staat er nog een container waarin we al het plastic verpakkingsmateriaal bewaren. Van een grote zak waar tuinaarde in heeft gezeten tot het cellofaantje om een tijdschrift. Dat wordt óf hergebruikt óf we brengen het naar het afvalverwerkingsstation, nadat het door ons eerst handmatig gescheiden is in harde en zachte plastics.”

Aan de overkant van de straat, achter de boerderij, ligt een enorme composthoop. “Het resultaat van jaren en jaren groenafval aandragen. Aan de voorkant wordt de hoop voortdurend aangevuld, aan de achterkant graven we de compost af, onder andere voor gebruik als opvulgrond op onze boomkwekerij. Daarnaast zie je een berg snoeihout. In een verloren uurtje gaat dat door de hakselaar en de houtsnippers die daar van komen, worden ook weer hergebruikt. Onder andere voor toepassingen in de tuin, maar ook voor de kippenhokken die we hier op het bedrijf hebben. Is dat na een tijdje weer toe aan vervanging, dan gaan de gebruikte snippers weer terug op de composthoop. Op die manier gaat vrijwel niets verloren.” Ook oude bestrating als klinkers en waaltjes krijgen bij ‘De Triemen’ een tweede leven. “Als mensen nieuwe bestrating krijgen, wat doe je dan met de vrijkomende oude materialen? Als de klant ze niet wil houden nemen we ze mee. We maken ze schoon, controleren wat nog heel en bruikbaar is en zetten het vervolgens op het terrein in afwachting van hergebruik. Via internet of bezoekende klanten vinden de materialen dan vanzelf weer een nieuwe eigenaar. Of we gebruiken het later zelf bij een tuinaanleg die low-budget aangelegd moet worden. Creatief denken is óók een vorm van ‘duurzaam’. Geen standaard hardstenen Chinees waterornament, maar een zelfgemaakt ornament van IJslandse lava. Een puur natuurproduct waar je heel veel mee kunt doen. Het is prachtig om te zien hoe het water zich een weg zoekt door de lava en dat er naar verloop van tijd mosjes op de stenen gaan groeien.”

Hoveniersbedrijf de Triemen

Hoe kom je er als hovenier op om nadrukkelijk te kiezen voor duurzaamheid?

“Je groeit er mee op. Je wordt je bewust van de unieke eigenschappen van het vak en het besef dat het helemaal niet nodig is alles nieuw te laten maken. Wat mij het meeste stoort is de verspilling. Ik gruw van een plasticje om een komkommer in de supermarkt of een doosje waarin een rolletje plakband zwemt, terwijl er ruimte genoeg is voor tien rolletjes. Of al die verschillende adapters en cartridges. Dat hoeft niet, er is geen consument die daar om vraagt. Het wordt je opgedrongen door slimme ontwikkelaars. Onzin natuurlijk. Alleen de producent heeft baat bij overmatig gebruik van kunststof en die overdaad aan soorten adapters en cartridges.

Duurzame bedrijfsvoering

” De eerste stap zetten naar een duurzame bedrijfsvoering is de meest lastige. En tegelijk de eenvoudigste. “Hoe krijg je een bedrijf waarin zo veel mensen werkzaam zijn, zo ver dat ze afval gaan scheiden? En dan ook echt álle afvalstromen? Hoe simpel het ook klinkt, maar het is een kwestie van gewoon beginnen. Je moet duidelijk zijn in wat de bedoeling is. Een zaak van ‘de mensen bewust maken van de afvalstromen’ en ‘wat er in welke bak of op welke afvalhoop moet’. Binnen verrassend korte tijd is het voor iedereen vanzelfsprekend. Voor de vaste mensen die hier werken, de stagiaires die wij hier het hele jaar door hebben en ook voor onze klanten.” Duurzaamheid is echter niet alleen een zaak van het goed verwerken van afvalstromen. Bij ‘De Triemen’ zit het tot in de vezels van de totale onderneming. “Zie je die twee terraria? In de ene leeft een witbuikegel, in de andere een baardagaam. We nemen ze van mensen over die bij aanschaf niet zo goed nadenken. Ze vonden ze in tweede instantie toch niet zo interessant. De egel slaapt teveel en de baardagaam heeft geen groot aaibaarheidsgehalte. Wég dus met die dieren. Bij ons krijgen ze alle aandacht en we zetten ze in om, samen met bijvoorbeeld deze opgezette spin en kevers en die bak daar met kikkervisjes, uitleg te geven over de natuur. Je krijgt zo heel makkelijk een gesprek op gang met de klant. En vooral hun kinderen vinden het prachtig. Alleen daarom al zie je de mensen weer terug komen op het tuincentrum. Die overdracht van kennis zie ik ook als een vorm van duurzaamheid.”

Duurzame inzetbaarheid personeel

De duurzaamheid vertaalt zich verder in het omgaan met het personeel. “In de winter is er traditioneel niet zo veel te doen voor een hoveniersbedrijf. Wij hebben de beschikking over een flink terrein dat beplant is met Ilex verticillata of beshulst. In de koude tijden met minder werk knippen wij dit en worden de takken geveild voor kerstboeketten. Verder werken we in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen al vanaf de start van ons bedrijf met mensen met een beperking.

Duurzaam investeren in de ontwikkeling van mensen is een absolute prioriteit.” Weten wat je doet en doen waar je goed in bent is een andere exponent van duurzaam  ondernemerschap. “Ik ben hovenier. Ik heb daar een opleiding voor gevolgd en de benodigde diploma’s voor behaald. Een hovenier heeft kennis van het vak en hart voor alles waar hij mee werkt. Hij luistert, overlegt, laat klanten zien, ruiken en voelen wat ze in de tuin krijgen, stelt een plan op en is flexibel als daar van afgeweken moet worden. Hij kan ook een schuurtje timmeren, hoogtes en beplantingen aanbrengen, een drainage leggen, een straatje plaveien, grondkabel aanleggen, een stukje grof metselen, advies geven over grondzorg, snoeien en heeft kennis welke (bij voorkeur biologische) gewasbeschermingsmiddelen je kunt gebruiken. Hij kan die kennis doorgeven aan mensen die het vak willen leren, hij weet wat hij waard is, maar kent ook zijn beperkingen en kan doorverwijzen als hij weet dat hij iets niet kan.

Helaas is het zo dat iedereen zich tegenwoordig hovenier mag noemen. Ook als je een dahlia nog niet van een gerbera kan onderscheiden. Dat staat haaks op de gedachte van alles wat met duurzaamheid te maken heeft en is funest voor de kwaliteit en de naam van de branche. Klanten worden steeds mondiger en veeleisender en prikken erdoorheen als je je beloftes niet waar kunt maken.” Duurzaamheid is voor Gert van der Linden echter geen religie die hij zijn klanten opdringt. “We overleggen altijd met een klant. Als deze besluit niet of maar gedeeltelijk voor duurzaam te gaan, dan respecteren we dat en gaan daar in mee. Maar je kunt nog zo een mooi plan hebben voor je tuin, het moet wel uitvoerbaar zijn. Daarom geven we een eerlijk en gedegen advies op basis van de ervaring die wij in de loop der jaren hebben opgedaan. In goed overleg komen we er dan altijd wel uit en maken van een mooi ontwerp op papier. Een prachtige tuin die jaren mee kan!”       

De Triemen: hoveniersbedrijf, boomkwekerij en tuincentrum

Hoveniers bedrijf de Triemen te Friesland

Hoveniersbedrijf De Triemen is gevestigd te Triemen.

  • Adres: De Triemen 5A, Triemen
  • Telefoon: (0511) 44 15 62
Bekijk de website van hoveniersbedrijf De Triemen

Verwante informatie