Groot assortiment Persoonlijk advies Exclusief voor hoveniers Voor leden en niet leden 0528 - 344 729

Onkruidbestrijding: wat mag wel, en wat niet?

De overheid wil zo veel en zo snel mogelijk een einde maken aan het gebruik van traditionele, chemische bestrijdingsmiddelen. Natuur en milieu lopen ongewenste risico's op schade bij het gebruik van deze middelen. Het wordt tijd om over te gaan op groene, duurzame gewasbescherming.

Verbod chemische bestrijdingsmiddelen 

"De eerste stap op het pad van het verbieden van chemische bestrijdingsmiddelen is genomen in maart 2016", begint Jan Hekman, voormalig adviseur en projectbegeleider bij Ecoconsult GMM. "Dat verbod geldt niet alleen voor het gebruik van glyfosaat, maar voor alle middelen. Het was de consequentie van de veranderende EU wet- en regelgeving op het gebied van bestrijdingsmiddelen. Eigenlijk had dit in Nederland in 2013 al geïmplementeerd moeten worden, maar door allerlei factoren is het later ingevoerd. Al het goede komt langzaam, zullen we maar zeggen."

Verbod bestrijdingsmiddelen: verharde ondergrond 

In 2016 werd het verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op verharde ondergrond van kracht. Dit geldt voor de niet-landbouwsector, en hierin voor professionele toepassingen. Bij verharding moet gedacht worden aan wegen en pleinen, voetpaden en fietspaden, parkeerplaatsen, bedrijfsterreinen en andere infrastructuur. Organisch materiaal als houtsnippers is geen verharding; asflat, klinkers, tegels, schelpen, steenslag en grind wel. Voor bepaalde industrieterreinen en ook voor sport- en recreatieterreinen geldt nog een uitzondering, niet omdat chemievrije bestrijding daar niet mogelijk is, maar meer tijd nodig is voor de implementatie.

 

onkruidbeheer

Verbod bestrijdingsmiddelen: onverharde ondergrond 

"Met ingang van 1 november 2017 is het verbod uitgebreid tot onverharde terreinen. Ook hier geldt dat land- en tuinbouw buiten de regeling vallen. Voor een aantal uitzonderingen - bungalowparken, campings, groepsaccommodaties, jachthavens en sportvelden - zijn zogenaamde 'Green Deals' afgesloten. Deze moeten gebruik van middelen uiteindelijk verminderen of overbodig maken. Verder mogen moeilijk te bestrijden planten zoals Japanse Duizendknoop nog wel behandeld worden met chemische middelen, en is een aantal woekerende planten nog vrijgesteld. Ik zeg met opzet 'nog', omdat over enige jaren alle uitzonderingen worden geëvalueerd."

"Alternatieven voor de nu verboden bestrijdingsmiddelen zijn voor een deel in de jaren zeventig al 'uitgevonden'. Zij het dat die niet altijd even zuinig of milieuvriendelijk waren. Maar in de loop van de jaren zijn de technieken verfijnd en tegenwoordig kunnen we er uitstekend gebruik van maken. Zoals de heteluchttechniek, waarbij de verhitte lucht in de machine wordt gerecycled. Of het probleem met heet water aanpakken. De technieken die vroeger nogal in de papieren konden lopen door een hoog water- en gasverbruik -en dan heb ik het nog niet eens over de uitstoot- zijn nu geoptimaliseerd en kosten weinig of niet meer dan (chemische) bestrijdingsmiddelen." 

"Voor het beheren van beplantingen is het chemievrije concept vaak goedkoper en leidt tot een meer natuurlijk beeld; de afgelopen decennia wordt inheemse invulling weer steeds meer gewaardeerd.

"In het openbaar groen is het verstandig om op beplanting over te gaan die weinig tot geen bestrijdingsmiddelen vraagt. Al decennialang zijn bestekmakers en hoveniers al aan het kijken naar alternatieven voor beplanting bij het maken van nieuwe ontwerpen van onder andere parken en plantsoenen. Daar plukken ze nu de vruchten van. Het groen trouwens ook; door het gebruik van bestrijdingsmiddelen hadden de planten, bloemen en bomen op termijn te lijden. Met het gevolg dat groen regelmatiger vervangen moest worden. Met de 'nieuwe stijl' beplanting ben je dus op termijn goedkoper uit en heb je gezondere planten in een grotere diversiteit. Iedereen heeft er voordeel van."

Kies voor een veilige en duurzame weg

Er zijn zoals gezegd nog uitzonderingen op de nieuwe regelgeving en over twee jaar vindt een evaluatie plaats. "Ons advies aan de hovenier: anticipeer op een mogelijk verbod en ga nu alvast op zoek naar alternatieven. Zo lopen er op een sportvelden in Noord-Brabant pilots, waarin we zoeken naar een goede balans in de bodem van organische stof en het microleven. Onder andere door het gebruik van gekweekt microleven op ruim voorradige en relatief goedkope organische materialen of in zogenaamde 'compostthee'. Dit natuurlijke bodemleven zorgt voor een meer weerbare grasmat, waardoor onkruiden minder kans krijgen. Belangrijk hierbij is te weten dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen en minerale bemesting opgebouwd bodemleven weer teniet doen. Gebleken is dat het gebruik van micro-organismen de bespeelbaarheid van de grasmat ten goede komt.

Strenge controles en hoge boetes 

Wie chemische bestrijdingsmiddelen op voorraad heeft staan kan die beter niet meer gebruiken. "De datum van 1 november 2017 is onverbiddelijk en de controles zijn streng. Word je betrapt, dan liegen de boetes er niet om. Daar zit een hovenier niet op te wachten. Verstandiger is het om de producten terug te brengen naar de leverancier. Die zorgen dat de middelen op een verantwoorde en veilige manier worden vernietigd." 

Verwante informatie 

Verschillend gebruik

bloembollen

Lees meer: verschillend gebruik van bloembollen

Onkruidbeheer

Lees meer: onkruidbeheer de verschillende methodes

Duurzaam

Lees meer: duurzaam onkruidbeheer

inkoopgilde

Als Inkoopgilde lid kunt u voordelig onkruidbeheer machines inkopen bij Jan de Winkel. Mocht u direct willen bestellen? Dan kunt u op alle mogelijke manieren uw bestelling ook doorgeven aan Inkoopgilde. 

Tuin- en parkmachines kopen als professional in:

 • Groningen
 • Friesland
 • Drenthe
 • Noord-Holland
 • Overijssel
 • Flevoland
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Noord-Brabant
 • Zeeland
 • Limburg
 • Gelderland

Besparen op tuin- en parkmachines

De gemiddelde besparing van leden op werkmaterieel is: 15%

Chatbericht

Suggesties, vragen of advies? Stuur ons gerust een chat bericht. Zie rechtsonder.

Facebook messenger

Suggesties, vragen of advies? Stuur ons gerust een bericht via Facebook Messenger!