Groot assortiment Persoonlijk advies Exclusief voor hoveniers Voor leden en niet leden 0528 - 344 729

Wet-en regelgeving gewasbeschermingsmiddelen

Wet- en regelgeving. Voor een hovenier nou niet bepaald de leukste materie om in te duiken, maar wel heel belangrijk als je werk goed en volgens de regels wilt uitvoeren. Zoals werken met gewasbeschermingsmiddelen. Wie het nieuws een beetje volgt, weet dat er veel discussie is rond deze middelen en dat de wetgeving steeds verder verscherpt wordt. Regels die er niet zijn om de hovenier te hinderen in zijn werkzaamheden, maar die erop gericht zijn mens, dier en milieu te behoeden voor de negatieve effecten van die middelen.

Wat doet het Ctgb?

Het Ctgb, het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden, heeft als opdracht van het Ministerie van Economische Zaken te kijken naar de toelaatbaarheid van deze middelen op de Nederlandse markt. "Let wel: wij beoordelen dus alleen maar de vraag of ze zijn toegestaan", zegt Hans van Boven van het Ctgb. "Dat doen we op basis van aangeleverde onderzoeken en rapporten, met als uiteindelijke doel te streven naar een gelijke Europese markt in producten en veiligheidsgaranties."

"Wat we absoluut niet doen is de regels máken over toelating van producten. Dat is aan de wetgever, wij voeren de regels slechts uit. Iedereen heeft waarschijnlijk wel het nieuws meegekregen van de discussie rond gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat. De controverse ging over de vermeende schadelijkheid voor mens, dier en milieu. Mits gebruikt volgens het gebruiksvoorschrift, is een middel met glyfosaat toegestaan in Nederland. Maar in 2011 is in de Tweede Kamer al besloten dat het gebruik verboden is voor niet-commerciële doeleinden. En voor professioneel gebruik is het sinds 31 maart 2016 verboden deze middelen te gebruiken op verharding buiten de landbouw. Per november 2017 is het professioneel gebruik zelfs helemaal niet meer toegestaan buiten de landbouw. Met een aantal uitzonderingen -geen regels immers zonder uitzonderingen-, die te vinden zijn op de website van het Ctgb."

wet en regelgeving onkruidbestrijding en gewasbescherming

Welke producten om onkruid te bestrijden zijn toegestaan? 

Op de site van Ctgb vindt de hovenier een helder overzicht met middelen die toegelaten zijn in Nederland. Het wettelijk verbod van gebruik buiten de landbouw staat niet op het etiket, want dat is al in de wet geregeld. Dat kan verwarring scheppen. “Daarom zijn we zijn in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bezig met een lijst die beide vermeldt: de toelaatbaarheid én toepassingsmogelijkheden, inclusief eventuele uitzonderingen. We begrijpen heel goed dat beide zaken voor hoveniers belangrijk zijn, willen ze hun werk naar behoren en naar de regels kunnen uitvoeren."

Het is dus voor de hovenier van belang zich te oriënteren op alternatieven. Dat dienen dan methodes te zijn anders dan de tot nu toe gebruikte gewasbeschermingsmiddelen. Het Ctgb is een ZBO, een Zelfstandig Bestuurs Orgaan. "Dat houdt in dat wij alleen datgene uitvoeren wat ons door het ministerie wordt gevraagd. Wij gaan -nog maar eens voor alle duidelijkheid- dus niet over de beslissing of het ook werkelijk gebruikt mag worden. Wie daar vragen over heeft kan contact opnemen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu."

Verwante informatie

Duurzaam onkruidbeheer

Lees meer: duurzaam onkruidbeheer

Onkruidbeheer: 3 methodes

Lees meer: onkruid beheer: 3 methodes

inkoopgilde

Meer over onkruidbestrijding

Als collectief voor hoveniersbedrijven schrijven wij, in samenwerking met onze leveranciers artikelen over zaken waar u als hovenier dagelijks mee te maken heeft. Er zijn meer dan 250 hoveniersbedrijven bij Inkoopgilde aangesloten, deze hoveniers profiteren van aantrekkelijke inkoopprijzen bij 30 geselecteerde leveranciers. Naast dat hebben zij toegang tot het servicedesk, waar zij met al hun vraagstukken terecht kunnen.  

Facebook messenger

Suggesties, vragen of advies? Stuur ons gerust een bericht via Facebook Messenger!