Groot assortiment Persoonlijk advies Exclusief voor hoveniers Voor leden en niet leden 0528 - 344 729

Bosgecompenseerd gas

Wie onder de douche staat, de verwarming aan zet of een pannetje op het vuur zet, gebruikt in de meeste gevallen aardgas. Bij de verbranding van aardgas komt CO2 vrij. En dat is schadelijk voor het milieu. Energieleverancier Greenchoice heeft een groene manier gevonden om deze CO2 uitstoot te compenseren voor al haar klanten.

Wat is bos gecompenseerd gas?

"Groene stroom kent iedereen", begint Ruben Veefkind, manager Strategie en Innovatie bij Greenchoice. "Windmolens, zonne-energie en waterkracht leveren op een natuurlijke manier groene stroom. Maar huishoudens verbruiken ook gas. Hoe kom je aan groen gas? Onder andere bij het vergisten van natuurlijk afval komt biogas vrij. Deze manier van gas verkrijgen wordt echter nog onvoldoende toegepast om al onze 400.000 klanten te kunnen voorzien. Dus zochten we de oplossing elders: sinds 2004 bieden we onze klanten een tweede oplossing: bosgecompenseerd gas."

Voor iedereen die aardgas van Greenchoice afneemt, geldt dat de CO2 uitstoot volledig wordt gecompenseerd door het aanplanten en beschermen van bomen. Zonder dat de klant daar extra voor betaalt. "Dat doen we in verschillende bosprojecten en samenwerkingsverbanden in het buitenland, zoals in Uganda, Tanzania en Zimbabwe. Waar we met de aanplant van bomen ook zorgen voor biodiversiteit, werkgelegenheid en kennisontwikkeling. En ook in Nederland zijn we in 2017 met diverse projecten begonnen."

bosgecompenseerd gas

Compenseren van CO2 uitstoot en het bevorderen van biodiversiteit

"In Nederland gaat het bosareaal achteruit. Ontbossing vindt hier net zo snel plaats als in het Amazonegebied, met als voornaamste redenen de verstedelijking en de wens méér bouwgrond te creëren. Nederland kent een compensatieplicht: wie iets kapt, moet een gelijkwaardig aantal bomen terug planten. Maar de vraag is dan: waar? Nederland kent te weinig aanplantprojecten waar je de kap kunt compenseren. Helaas blijft het daarom vaak in de intentie steken. Met onze Nederlandse bosprojecten willen we  dat er plekken worden gecreëerd voor nieuwe aanplant. Onze voornaamste doelstelling blijft echter het compenseren van CO2 uitstoot en het bevorderen van biodiversiteit."

Samenwerking met o.a. natuurmonumenten en Staatsbosbeheer

Greenchoice zet in op samenwerking met relevante partijen. De projecten in Nederland worden daarom uitgevoerd met vier partners. "Met Natuurmonumenten werken we samen om in het Voorsterbos in de Noordoostpolder de essentaksterfte - een probleem in Nederland - tegen te gaan. Met Staatsbosbeheer willen we hetzelfde bereiken in het Purmerbos. Verder hebben de duinen van Oostvoorne veel te lijden van de stikstofdepositie van de industrie op de Maasvlakte. Bepaalde plantensoorten krijgen de overhand en slaan aan het woekeren, waardoor de biodiversiteit langzaam verdwijnt. En daarmee ook het complexe ecosysteem dat daar afhankelijk van is. Kustvogels bijvoorbeeld zien hun broedeilanden dicht groeien en zoeken tijdens het broedseizoen hun heil ergens anders. Met het Zuid-Hollands Landschap willen we die ontwikkeling een halt toeroepen.

Wat is een voedselbos?

Ten slotte gaat Greenchoice samenwerken met de Universiteit van Wageningen. "De discussie 'landbouw versus bos' wordt in Nederland al decennia gevoerd. Landbouwgrond heeft een hogere financiële waarde dan bosgrond, en met het toenemen van de (wereld)bevolking hebben we steeds meer plaats nodig om voedsel te verbouwen. Wat logischerwijs ontbossing in de hand werkt. Met Wageningen gaan we onderzoeken hoe een 'voedselbos' rendabel gemaakt kan worden, zodat er een mogelijkheid bestaat om méér bos te planten, zonder dat dit impact heeft op de landbouw en voedselvoorziening."

"Een voedselbos is bosgrond met een veel rijkere biodiversiteit en met dezelfde materiële waarde als landbouwgrond. De aanplant kan bestaan uit fruit- en notenbomen, bessenstruiken en kruiden. Bij voorkeur meerjarige andere planten om te voorkomen dat het te arbeidsintensief wordt. Er zijn al verschillende kleinere voedselbossen in Nederland, waar onder andere restaurants hun ingrediënten van betrekken. En particulieren mogen tegen een vergoeding zelf hun fruit en noten rapen. Een bescheiden begin, maar het werkt. Waarom zou je dat dan niet op grotere schaal kunnen realiseren?"

"De roep om vergroening wordt steeds groter", besluit Veefkind. "De groei van ons klantenbestand toont aan dat Greenchoice in een behoefte voorziet. Er liggen nog zo veel groene kansen. Mondiaal, maar ook in Nederland. Groen heeft absoluut de toekomst."

 

Verwante informatie 

Overstappen

energie hovenier

Lees meer: meer over besparen op energie

Inkoopkosten

Lees meer: besparen op inkoopkosten

Verzekering

Lees meer: besparen op verzekeringen

inkoopgilde

Waar kan ik besparen op energie?

Er zijn diverse leveranciers bij Inkoopgilde aangesloten die u van energie kunnen voorzien.

Voordelige energie voor bedrijven:

 • Groningen
 • Friesland
 • Drenthe
 • Noord-Holland
 • Overijssel
 • Flevoland
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Noord-Brabant
 • Zeeland
 • Limburg
 • Gelderland

Besparen op uw energienota

De gemiddelde besparing van leden op energie is: 15%

Chatbericht

Suggesties, vragen of advies? Stuur ons gerust een chat bericht. Zie rechtsonder.

Facebook messenger

Suggesties, vragen of advies? Stuur ons gerust een bericht via Facebook Messenger!