Groot assortiment Persoonlijk advies Exclusief voor hoveniers Voor leden en niet leden 0528 - 344 729

Hoe leg ik keramische tegels? En waar moet ik op letten?

Keramische tegels zijn gebakken uit natuurlijke klei, op extreem hoge temperaturen. Hierdoor ontstaat een keiharde tegel met een grote resistentie tegen krassen en vlekken. De kleur- pigmenten die aan de klei en de eventueel aangebrachte glazuurlaag worden toegevoegd, zorgen ervoor dat deze tegels na het bakproces kleurvast zijn.

Hoe verwerk ik keramische tegels?

Keramische tegels kunnen op 5 verschillende manieren verwerkt worden.

 1. Traditioneel verlegd op een lijmbed
 2. Droog verlegd op een splitbed
 3. Verlegd in een drainage mortel
 4. Plaatsing op tegeldragers
 5. Verwerken op monokorn

Traditioneel verleggen van keramische tegels

Op een betondek rest eigenlijk alleen nog de mogelijkheid de tegels te verlijmen met een geschikte tegellijm. Een betondek dient vooraf te worden “afgedicht”, zowel aan de bovenkant als aan de zijkanten en dient op voldoende afschot te liggen. Het vloerveld moet zijn voorzien van voldoende dilatatievoegen, die tot in de betonconstructie zijn doorgetrokken. De voegen dienen te zijn gevuld met een waterafstotende voeg en aansluitingen met opgaande delen moeten uiteraard ook zijn gedilateerd en worden afgekit.

Keramische tegels: droog verleggen op een splitbed

Men kan de tegels met een open voeg op een goed verdicht splitbed leggen. Voor extra stabilisatie, kunt u aan de split eventueel nog cement toevoegen. In beide gevallen zal hemelwater optimaal naar de lagere grondlagen worden afgevoerd. Deze methode is snel maar u kunt de voegen niet met een starre, cementaire voeg opvullen. Tevens dient u er rekening mee te houden, dat bij deze methode de tegels los liggen en dat bij een slecht verdichte onderbouw, of een instabiele bodemgesteldheid, er gedurende de levensduur enkele kleine reparaties nodig zullen zijn

Verleggen op drainagemortel 

Men kan de tegels ook in een drainagemortel leggen. Dit is split of grind met een speciaal bindmiddel, in de verhouding 1 deel bindmiddel op 5 delen split of fijne grind. De tegels worden dan aan de onderzijde voorzien van een hechtlaag en in de verse, niet uitgeharde, drainagelaag “geklopt’. De tegels liggen na uitharding muurvast in een constructie die zowel hemelwater zal afvoeren als vocht uit de ondergrond niet meer zal optrekken. Dat betekent dat zowel lijmlaag als voeg, niet worden aangetast door een permanente vochtbelasting en dat hierdoor de levensduur van de constructie verlengd wordt. Na een dag kunnen de tegels al worden gevoegd.

Verwerking op tegeldragers

Men kan tegels tot 60x60 op tegeldragers plaatsen waardoor u onder de tegel altijd een vrije ruimte houdt. Dit is ideaal voor balkons en dakterrassen. Het water kan onder de tegels vrij weglopen, tevens kunt u onder de tegels kabels e.d. wegwerken. De tegels zijn altijd eenvoudig te vervangen of te verhuizen.

Verwerken op monokorn

Trascompound (bindmiddel) voor monokorn is geschikt voor het maken van waterdoorlatende gebonden dragende lagen van drainbeton of éénkorrel beton met 15-20% holle ruimte voor gemiddelde belastingen. Trascompound (bindmiddel) voor monokorn is een droge mortel, gemaakt van cement volgens DIN EN 197, tras vol-gens DIN 51043 en specifieke additieven ter verbetering van de verwerkbaarheid en producteigenschappen.

Monokorn kan eenvoudig worden aangemaakt door Limburgs Grind 4-8 mm te mengen met het Tubag Bindmiddel in een verhouding 5 op 1. Het mengen dient machinaal te gebeuren met toevoeging van water.

Maak altijd kleine hoeveelheden aan, die u vervolgens meteen verdeelt op de plaats waar u de bestrating of de tegels direct gaat verwerken. Pas als deze hoeveelheid is verwerkt, weer nieuwe monokorn aanmaken.

De monokorn wordt aangebracht in een laagdikte van 5-10 cm en vervangt de traditionele stabilisatielaag. Om een goede hechting van tegels aan de monokorn te garanderen, dient u de rugzijde van de tegels te voorzien van een geschikte tegellijm. De tegel met tegellijm wordt direct in de nog niet uitgeharde monokorn geplaatst.

Door het gebruik van een monokorn wordt het vocht optimaal afgevoerd, waarbij optrekkend vocht tot een minimum wordt teruggebracht. De tegels of de bestrating dienen altijd onder afschot van minimaal 1-1,5 % te worden aangebracht. Hoewel monokorn de noodzaak van dilataties verkleint, dient er zeker bij grote oppervlakte te worden bekeken of dilataties nodig zijn. Door de drainerende werking van monokorn, kan er één dag na de verwerking al worden gestart met het voegen.

Verwante informatie 

U en L elementen

u en l elementen inzetten

Lees meer: hoe kan ik U en L elementen gebruiken?

Fundering leggen

fundering veranda

Lees meer: fundering aanleggen voor veranda

Aanleg 12V tuinverlichting

tuinverlichting aanleggen

Lees meer: is 12v tuinverlichting aanleggen veilig?

inkoopgilde

Als Inkoopgilde lid kunt u voordelig bestrating inkopen in onze webshop.

Bestrating kopen als professional in:

 • Groningen
 • Friesland
 • Drenthe
 • Noord-Holland
 • Overijssel
 • Flevoland
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Noord-Brabant
 • Zeeland
 • Limburg
 • Gelderland

Besparen op bestrating

De gemiddelde besparing van leden op bestrating is: 5% 

Chatbericht

Suggesties, vragen of advies? Stuur ons gerust een chat bericht. Zie rechtsonder.

Facebook messenger

Suggesties, vragen of advies? Stuur ons gerust een bericht via Facebook Messenger!