Groot assortiment Persoonlijk advies Exclusief voor hoveniers Voor leden en niet leden 0528 - 344 729

Incasso

Soms hebt u als hoveniersbedrijf te maken met slechte betalers of wanbetalers. Dat is bijzonder vervelend. Soms moet u een incassobureau inschakelen en doorgaans zit daar niemand op te wachten.

Hoe voorkom je het inschakelen van een incassobureau?

Het inschakelen van een incassobureau is niet altijd te voorkomen. Maar als hoveniersbedrijf kun je er wel veel aan doen om het te voorkomen. Daarbij kunt u denken aan de volgende zaken:

 • hebt u uw leveringsvoorwaarden op orde waarin omschreven staat onder welke voorwaarden u diensten en producten levert aan uw klant?
 • werkt u met door de klant ondertekende orderbevestigingen?
 • wanneer u met orderbevestigingen werkt, voegt u daar ook een exemplaar bij van uw leveringsvoorwaarden?
 • laat u uw klant tekenen voor het feit dat hij op de hoogte is van uw leveringsvoorwaarden?
 • hebt u het interne bedrijfsproces op orde van facturering, het sturen van een herinnering tot een aanmaning?

Stappen die u moet ondernemen wanneer de klant de factuur niet betaalt

Als het goed is, hebt u in de leveringsvoorwaarden een artikel over genomen over betalingsverplichtingen en betalingstermijnen.

 • Zodra de eerste betalingstermijn is verstreken, stuurt u de klant een vriendelijke herinnering in de trant van: 'u heeft onze factuur nog niet voldaan, misschien is de factuur aan uw aandacht ontschoten etc.'. 
 • Een tweede stap kan alsnog een betalingsherinnering zijn in de trant van: 'ondanks eerdere betalingsherinnering heeft u de factuur nog niet voldaan'.
 • Een derde stap is zwaarder en wordt wel aanmaning genoemd: u sommeert de klant te betalen. Een omschrijving kan zijn: ondanks twee eerdere herinneringen constateren wij dat u de factuur nog niet heeft voldaan. U maant de klant aan tot betaling binnen bijvoorbeeld 8 dagen en u geeft aan dat u de factuur ter incasso uit handen geeft wanneer de factuur op gestelde datum nog niet is voldaan.

Wanneer zijn de incassokosten verschuldigd?

Indien de schuldenaar een consument is, dient deze eerst te worden aangemaand, voordat incassokosten verschuldigd worden. De aanmaning dient te worden verstuurd na het verstrijken van de betalingstermijn. In de aanmaning wordt aan de schuldenaar een termijn van veertien dagen geboden om alsnog de vordering te voldoen zonder dat de incassokosten verschuldigd worden. Daarnaast wordt in deze aanmaning ver- meld dat bij gebreke van tijdige betaling de vordering ter incasso uit handen zal worden gegeven aan een gerechtsdeurwaarders kantoor met vermelding dat de buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de schuldenaar komen.

In de aanmaning moet het bedrag dat als vergoeding voor de incassokosten in rekening zal worden gebracht, worden vermeld. Dit bedrag moet in overeenstemming zijn met de maximale incassokosten, die voortvloeien uit het Besluit. Om de ge- wenste duidelijkheid te bereiken, dient ook te worden vermeld wat de maximale incassokosten zijn die op basis van de wettelijke regeling in rekening kunnen worden gebracht, indien niet de maximale incassokosten op grond van de wettelijke regeling worden gevraagd.

De schuldeiser kan kiezen voor aangetekende verzending van de aanmaning, dit is niet verplicht. Bij handelstransacties geldt het verzenden van de verplichte aanmaning niet.

Indien de schuldeiser niet btw-plichtig is, dient hij dit te melden in de aanmaning en tevens melden dat hij derhalve de incasso- kosten met de btw verhoogt.

Meerdere vorderingen

Indien een schuldeiser meerdere vorderingen heeft op een consument schuldenaar, dient hij de hoofdsommen van de vorderingen voor de berekening van de incassokosten bij elkaar op te tellen. Indien er sprake is van opvolgende vorderingen, zoals de maandelijkse verschuldigdheid van huurpenningen, dan is het toegestaan om over iedere opeisbare huurmaand aan te manen en incassokosten te berekenen.

Volledig artikel: Mijn klant betaalt niet: wat moet ik doen?

Incassobureau inschakelen

De laatste stap is om een incassobureau of gerechtsdeurwaarder in te schakelen. Belangrijk is dat u de administratie goed voor elkaar hebt zoals:

 • een ondertekend orderformulier
 • heldere leveringsvoorwaarden met goede artikelen over betalingstermijnen etc.
 • alle email-verkeer of andere correspondentie met de klant over de order of factuur

Kosten incassobureau: wie betaalt ze?

De vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten wordt alleen berekend over de hoofdsom van de vordering. Na één jaar mag de oorspronkelijke hoofdsom worden verhoogd met de verschuldigde (wettelijke) rente. De incassokosten kunnen dan opnieuw worden berekend. Naast de incassokosten mogen er geen andere kosten meer worden doorberekend zoals bijvoorbeeld administratie- en/of aanmaningskosten.

Wanneer de schuldeiser reedst zelf incassohandelingen heeft verricht en de vordering aan ons kantoor overdraagt, mag voor het totaal door de schuldeiser en de door ons verrichte incassohandelingen niet meer worden gevorderd dan de maximale vergoeding.

 

Verwante informatie 

Niet betalende klanten

klant betaalt niet

Lees meer: hoe voorkom ik niet betalende klanten?

Uurtarief

uurtarief bouwen

Lees meer: hoe komt ik tot mijn uurtarief?

Besparingskansen

besparen

Lees meer: besparingskansen

inkoopgilde

Incasso voor hoveniersbedrijven:

Er zijn diverse leveranciers bij Inkoopgilde aangesloten die u op gebied van incasso kunnen ondersteunen:

Incasso voor professional in:

 • Groningen
 • Friesland
 • Drenthe
 • Noord-Holland
 • Overijssel
 • Flevoland
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Noord-Brabant
 • Zeeland
 • Limburg
 • Gelderland

Besparen op incassokosten: 

De gemiddelde besparing van leden op incassovordering is: 15%

Facebook messenger

Suggesties, vragen of advies? Stuur ons gerust een bericht via Facebook Messenger!