Groot assortiment Persoonlijk advies Exclusief voor hoveniers Voor leden en niet leden 0528 - 344 729

Rente rekenen over factuurbedrag

Het is altijd vervelend als u als ondernemer lang op uw geld moet wachten. Helemaal wanneer er kosten gemaakt zijn om de dienst uit te voeren en deze dus op uw eigen rekening zijn zolang de klant niet over de brug komt. Omdat dit natuurlijk vaker voorkomt zijn er manieren om de opgelopen schade te vergoeden, dit gebeurt vaak door rente te rekenen over het factuurbedrag. Maar hoe bepaalt u welke rente er gerekend moet worden? Daar kunt u in dit artikel meer over lezen.

Welke soorten rente zijn er?

Er kan onderscheid worden gemaakt in een aantal soorten rente:

 • Wettelijke rente voor consumententransacties
 • Wettelijke rente voor handelstransacties
 • Contractuele rente (op rente)

rente

Wettelijke rente voor consumententransacties

Allereerst dus een wettelijke rente voor consumententransacties. Deze rente is geldig voor alle transacties waar een particulier of consument bij betrokken is. Een andere benaming die hiervoor wordt gebruikt is ‘niet-handelstransactie’. Hoe hoog deze rente is, is terug te vinden in het Staatsblad bij Algemene Maatregel van Bestuur. Hier wordt de wettelijke rente voor consumententransacties vastgesteld op de momenten dat men dat nodig acht. Vandaag de dag is het rentepercentage 2%, dat is het al sinds 1 januari 2015.

Wettelijke rente voor handelstransacties 

De wettelijke rente van handelstransacties is een percentage dat geldt voor alle transacties tussen ondernemingen en overheidsinstanties of deze twee partijen onderling. Momenteel staat deze rente op 8%, maar de opbouw hiervan is anders dan de wettelijke rente van niet-handelstransacties. Beide worden ze vastgesteld door de Nederlandsche Bank, maar het percentage voor handelstransacties wordt ieder half jaar opnieuw vastgesteld. Deze bestaat dan uit de marginale toewijzigingsrente die de Europese Centrale Bank heeft toegepast op de meest recente basis-herfinancieringstransactie die heeft plaatsgevonden voor het moment van opnieuw vaststellen. Dit gebeurt op 1 januari en op 1 juli en is terug te vinden in de maandberichten van de Europese Centrale Bank. Hier worden 8 procentpunten bij opgeteld, dit totaal vormt de wettelijke rente voor handelstransacties.

Kort gezegd wordt ieder jaar in juni en december gekeken naar het laatst gepubliceerde percentage. Daarbij wordt 8% opgeteld, dit vormt de wettelijke rente voor handelstransacties voor het komende half jaar.

Contractuele rente

Ten slotte is er de contractuele rente die onderling kan worden afgesproken. Een lagere rente afspreken dan de wettelijke rente of de wettelijke rente schrappen is niet mogelijk. Een hogere rente kan wel worden afgesproken, maar er moet wel worden gekeken of deze hogere rente niet onredelijk bezwarend is. Deze wordt dan getoetst aan de redelijkheid en billijkheid. 

Het is een behoorlijke kluif om je als opdrachtnemer goed in te dekken voor alle risico’s die je loopt tijdens de werkzaamheden. Dit geldt ook voor de geldstromen die ermee gemoeid zijn. Bij Smit & Legebeke Gerechtsdeurwaarders zijn we verheugd om ondernemers te kunnen helpen met alle vragen die te maken hebben met de rechten en plichten die u als ondernemer heeft. 

 

Verwante informatie 

Smit en Legebeke

smit en legebeke

Lees meer: over Smit en Legebeke

Uurtarief

Lees meer: uurtarief opbouwen

Seizoenswerk

seizoenswerk

Lees meer: seizoenswerk als hoveniersbedrijf

inkoopgilde

Incasso vorderingen

Bij Smit en Legebeke ontvangt u als hoveniersbedrijf 15% korting op incasso vorderingen.  Wilt u ook profiteren van goedkope korting? Kijk hier voor meer informatie over het lidmaatschap.

Smit en Legebeke diensten in:

 • Groningen
 • Friesland
 • Drenthe
 • Noord-Holland
 • Overijssel
 • Flevoland
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Noord-Brabant
 • Zeeland
 • Limburg
 • Gelderland

Besparen op incasso kosten

De gemiddelde besparing van leden op diensten verlening van Smit en Legebeke is: 15%

Chatbericht

Suggesties, vragen of advies? Stuur ons gerust een chat bericht. Zie rechtsonder.

Facebook messenger

Suggesties, vragen of advies? Stuur ons gerust een bericht via Facebook Messenger!