Groot assortiment Persoonlijk advies Exclusief voor hoveniers Voor leden en niet leden 0528 - 344 729

Oplossing wateroverlast en verhitting steden

De tijd van de jagers en verzamelaars ligt al ver achter ons. Tegenwoordig wonen mensen in grote getalen bij elkaar, vooral in stedelijke gebieden. Inmiddels woont meer dan de helft van de wereldbevolking in de stad, wat ertoe geleid heeft dat steden efficiënt, strak en praktisch moeten worden ingericht. Dit veroorzaakt veel vervuiling en weinig ruimte voor de natuur, met alle gevolgen van dien. In dit artikel gaan we in op de gevolgen van verstedelijking.

Veel CO2 uitstoot in steden

In de stad gaat alles veel sneller. Daar staan de grote hoofdkantoren en wordt het geld verdiend. Dat betekent dat er ook veel mobiliteit is. In de vorm van openbaar vervoer, fietsen en auto’s.

Voor openbaar vervoer en fietsen geldt dat het minimaal belastend is voor het milieu. Auto’s daarentegen drukken een zware stempel op het milieu. De gemiddelde auto produceert zo’n 5 ton CO2 per jaar. De luchtvervuiling in Nederland is mede daardoor één van de hoogste van Europa. Ook bevolkingsdichtheid speelt hier natuurlijk een rol in, waardoor Nederland altijd hoger eindigt dan andere landen. Ter vergelijking, Nederland beslaat zo’n 41.543 km2 tegenover 357.376 km2 van Duitsland en zelfs 643.801 km2 van Frankrijk.

verstedelijking

Wateroverlast door verhitte steden

De opwarming van de aarde zorgt voor steeds extremere weersomstandigheden. Denk aan extreem warme dagen, maar ook aan een toename van hevige regen- en hagelbuien. Wateroverlast heeft vooral betrekking op dichtbevolkte gebieden, zoals steden. Deze zijn zo ontworpen dat ze 24/7 in bedrijf zouden moeten zijn. New York is hier een mooi voorbeeld van en wordt daarom ook wel ‘The city that ’never sleeps’ genoemd. Overstromingen ten gevolge van heftige regenbuien ontwrichten het dagelijks leven in de stad en zorgen onder andere voor grote logistieke problemen. Zo zijn de riolen er bijvoorbeeld niet op ingericht om grote hoeveelheden water te verwerken. Aangezien het aantal dagen waarop er 50 mm neerslag of meer valt, langzaam toenemen, kunnen de huidige rioleringsstelsels de hoeveelheid water niet meer aan en moet er gekeken worden naar andere oplossingen. .

Wat is urban heat? 

Door de bebouwing in de stad, is het daar warmer dan op het platteland. Dat is wat ‘urban heat’ in het kort inhoudt. En het gaat niet om een graad of 2, maar om gemiddeld 4 graden. Er zijn verschillende oorzaken hiervoor:

 • Er is minder verdamping in de stad, omdat veel oppervlak verhard is. Veel gebouwen, parkeerplaatsen en asfalt. Er is relatief weinig groen in vergelijking met het platteland.
 • Afkoeling door straling gaat langzamer dat op het platteland. Dit heeft als eenvoudige reden dat er op het platteland minder sprake is van hoogbouw. Naast de warmte blijft ook vervuilde lucht langer in de stad hangen.
 • Lagere windsnelheden. Ook hier is hoogbouw de boosdoener. Hoe minder bebouwing, hoe beter de wind doorgang vindt.
 • Gebouwen en asfalt in de stad absorberen meer warmte. Met alle oorzaken die hierboven worden genoemd, maakt dit dat de warmte ook minder makkelijk weggaat.

wateroverlast oplossing

Oplossing wateroverlast en verhitting steden

Uiteindelijk komt het erop neer dat we een keuze moeten maken. Ergens moeten we onze manier van denken en werkwijze drastisch aanpassen. Het milieu belasten met nog meer grijze bebouwing en vervuiling is geen optie. Gelukkig zijn er meerdere initiatieven die hier iets aan kunnen veranderen.

Eén belangrijk initiatief is gericht op het groener maken van de stad. En dan wordt er niet gedoeld op een park hier en daar, maar op het vergroenen van de daken van de vele gebouwen in de stad. Groene daken leveren een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van de gevolgen van klimaatverandering. Door een groendak aan te leggen, wordt de CO2-uitstoot gecompenseerd. Groene daken bufferen water, zorgen voor een vertraagde afvoer van regenwater en een verminderde belasting op het rioolstelsel. De beplanting op de daken zorgt er ook voor dat de hitte in de stad wordt teruggedrongen.

Bij Sempergreen wordt eraan gewerkt om de daken en daarmee de wereld elke dag een stukje groener en daarmee leefbaarder te maken. Steeds meer consumenten in Nederland zien het belang van een groendak in.

Diverse hoveniers bewegen zich al mee met deze ontwikkeling. Het lijkt een lastige klus, maar de praktijk wijst uit dat je met de juiste kennis een prachtig product kunt afleveren. Een interessante kans voor u als hovenier

Verwante informatie 

inkoopgilde

Groendaken kopen als professional in:

 • Groningen 
 • Friesland
 • Drenthe
 • Noord-Holland
 • Overijssel
 • Flevoland
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Noord-Brabant
 • Zeeland
 • Limburg
 • Gelderland 

Besparen op groendaken

De gemiddelde besparing van leden op groendaken is: 5%

Meer over SedumExtra

Chatbericht 

Suggesties, vragen of advies? Stuur ons gerust een chatbericht. Klik rechtsonder. 

Facebook messenger

Suggesties, vragen of advies? Stuur ons gerust een bericht via Facebook Messenger!