Groot assortiment Persoonlijk advies Exclusief voor hoveniers Voor leden en niet leden 0528 - 344 729

Mag je als werkgever verlof van een werknemer weigeren?

De ene vakantie is voorbij en de andere vakantie staat alweer voor de deur. Het inplannen van de verschillende vakanties van werknemers kan de nodige organisatorische rompslomp met zich meebrengen. Zeker als iedereen op het zelfde moment vrije dagen wil opnemen.

Als werknemers met vakantie willen, dan moeten zij verlof aanvragen bij de werkgever. Dat kan problemen opleveren als de werkgever het verlof niet toestaat. Redenen die vaak worden gegeven zijn: "het kan niet", of "er is onvoldoende personeel". Mag je als werkgever een aanvraag voor vakantie zomaar weigeren?

Hoe zit het juridisch?

Uitgangspunt is dat de werkgever de vakantie toekent volgens de wens van de werknemer, tenzij dat tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering leidt. Van dit uitgangspunt kan alleen worden afgeweken bij CAO of bij schriftelijke overeenkomst tussen werkgever en werknemer.

De werknemer moet het verlof schriftelijk aanvragen. Per e-mail kan ook. De werkgever moet het verlof binnen twee weken toekennen of weigeren. Beslist hij niet, niet tijdig of niet schriftelijk, dan staat de vakantie vast zoals de werknemer heeft verzocht.

Zoals opgemerkt, een werkgever mag een verlofaanvraag alleen weigeren als dat leidt tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering. Dat is niet snel het geval. Bovendien moet de werkgever toelichten waarom hij de aanvraag afwijst. "Het kan niet" of "er is onvoldoende personeel" is in principe onvoldoende. Dan moeten er wel extra redenen zijn, zoals bijvoorbeeld de onmisbaarheid van de werknemer. Als een ziekenhuis drie cardiologen in dienst heeft, waarvan er twee met vakantie zijn, dan heeft het ziekenhuis een gerechtvaardigd belang om de verlofaanvraag van de derde cardioloog te weigeren.

verlof-weigeren-mag-dat

Als eigenaar van hoveniersbedrijf verlof weigeren: mag dat?

Als er geen afwijkende schriftelijke afspraken zijn gemaakt ten aanzien van vaststelling van vakantiedagen, dan mag de werkgever alleen in uitzonderlijke situaties een verlofaanvraag weigeren. Vraag aan uw werknemers om tijdig een verzoek tot verlof in te dienen. Dat stelt u in staat om een behoorlijke vakantieplanning te maken, waarbij rekening wordt gehouden met ieders belangen.

Denkt u als werkgever een gewichtige reden te hebben om een verlofaanvraag te weigeren, dan toetst Abma Schreurs dat graag voor u.

Verwante informatie 

Nieuwe werknemers

personeel hovenier

Lees meer: waar en hoe vind ik goede werknemers?

Beplanting

besparen

Lees meer: besparen op beplanting! 

inkoopgilde

Abma Schreurs: leverancier Inkoopgilde

Bij Abma Schreurs ontvangen alle leden van Inkoopgilde 10% korting op het uurtarief. Daarbij vervalt de 6% kantoorkosten, die normaal in rekening wordt gebracht Wilt u hier ook van profiteren? Word nu lid

Chatbericht

Suggesties, vragen of advies? Stuur ons gerust een chat bericht. Zie rechtsonder.

Facebook messenger

Suggesties, vragen of advies? Stuur ons gerust een bericht via Facebook Messenger!