Groot assortiment Persoonlijk advies Exclusief voor hoveniers Voor leden en niet leden 0528 - 344 729

Personeelszaken voor hoveniersbedrijven

Personeelsbeleid en HRM beleid is van groot belang binnen de groenvoorziening en voor hoveniersbedrijven. Personeelsbeleid moet aansluiten bij de doelstellingen van uw bedrijf. Waar wilt u naar toe als bedrijf? Wat wilt u bereiken? En direct daaraan verwant: wat voor personeel hebt u daarbij nodig?

Organisatiemodel

Een organisatiemodel is van onmiskenbare waarde voor ieder bedrijf en dat geldt ook voor bedrijven in de groenvoorziening. In een organisatiemodel neemt u o.a. een omschrijving op van alle functies die er binnen uw organisatie zijn en per functie omvat dit een functie- en taakomschrijving.

Functie- en taakomschrijvingen

Waarom zijn functie- en taakomschrijvingen zo belangrijk? Dat is een hele goede vraag en we zien bij veel hoveniersbedrijven dat hier nog te gemakkelijk over wordt gedacht. Een functie- en taakomschrijving is belangrijk omdat:

 • een functie- en taakomschrijving is de basis is voor het werven van nieuw personeel maar ook voor het selecteren van het juiste personeel
 • medewerkers beoordelen kan alleen op de juiste wijze plaatsvinden wanneer er een heldere functie- en taakomschrijving ligt
 • disfunctioneren van medewerkers bespreekbaar maken lukt ook alleen wanneer de functie goed omschreven is
 • een functie- en taakomschrijving draagt bij aan de interne communicatie
 • mocht u in de vervelende situatie komen dat u moet reorganiseren dan blijkt een functie- en taakomschrijvingen van doorslaggevend belang te zijn

Arbeidscontracten en arbeidsovereenkomsten bij hoveniersbedrijven

De juiste arbeidscontracten en arbeidsovereenkomsten zijn belangrijk voor hoveniers en hoveniersbedrijven. Zeker met de wijzigingen in de wetgeving die in 2015 van kracht gegaan zijn. Daarbij kunt u denken aan:

 • de juiste contracten bij tijdelijk personeel (onbepaalde tijd)
 • neemt u wel of niet een concurrentiebeding of relatiebeding op in de arbeidsovereenkomst en is dit op de juiste wijze geformuleerd?
 • hebt u een wijzigingsbeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst?
 • hanteert u op de juiste wijze de proeftijd?
 • hebt u de juiste contracten voor oproepkrachten (0-uren en Min/Max?)
 • hoe voorkomt u dat een arbeidsovereenkomst (tijdelijk) automatisch overgaat in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?
 • hoe zit het met de ketenbepaling bij arbeidsovereenkomsten?
 • mag uw medewerker ook nevenactiviteiten beginnen en als dat niet het geval is hebt u dit dan vastgelegd in een arbeidsovereenkomst?

Ziekteverzuim bij hoveniersbedrijven

Ziekteverzuim en ziekteverzuimbeleid is belangrijk bij hoveniersbedrijven. Hebt u deze zaken niet goed geregeld dan kunnen de kosten behoorlijk uit de hand lopen zeker wanneer uw medewerker gedurende langere tijd ziek is. Tal van vraagstukken zijn van belang:

 • hebt u een verzuimverzekering geregeld voor uw medewerkers (zie ook: verzekeringen voor hoveniersbedrijven)
 • bent u op de hoogte van alle verplichtingen die u als werkgever heeft in het kader van het 1e spoor en tweede spoor-reintegratie?
 • bent u aangesloten bij een arbo dienst en weet u dat dit niet verplicht is?
 • kent u de regels zoals het opzegverbod bij zieke werknemers?
 • is er regelgeving binnen uw bedrijf omtrent ziekmeldingen en beter meldingen?
 • hoe is de begeleiding van zieke werknemers binnen uw bedrijf geregeld?

Dossiervorming van uw medewerkers

Een ander belangrijk aspect is het op orde hebben van personeelsdossiers. In een goed personeelsdossier zitten zaken als de arbeidsovereenkomst, kopie ID bewijs, diploma's van de medewerker etc. Maar een personeelsdossier speelt pas écht een belangrijke rol wanneer er een ontslagzaak dreigt of wanneer er een arbeidsconflict ontstaat. Belangrijk is dus dat u gespreksverslagen bewaart evenals een kopie van functioneringsgesprekken of beoordelingsgesprekken. Leidt het tot een ontslagzaak en u hebt uw personeelsdossier niet op orde dan kan u dat duizenden euro's extra kosten aan vergoeding.

personeel-hoveniers

Personeelshandboek

In een personeelshandboek hebt u alle regelgeving binnen uw bedrijf omschreven. Belangrijk is om de medewerker te laten tekenen voor ontvangst van het personeelshandboek bij indienstname. Dus op het moment dat de arbeidsovereenkomst wordt ondertekend, laat u de medewerker ook tekenen voor ontvangst van het personeelshandboek.

Scholing van personeel

 • Scholing en bijscholing van uw personeel is belangrijk voor de doorontwikkeling van uw organisatie. Een strategisch scholingsplan voorziet daarin op de juiste wijze. Want door de juiste scholing houdt uw bedrijf aansluiting op de markt en bent u voortdurend op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Daarbij kunt u denken aan:
 • VCA voor hoveniers
 • BHV voor hoveniers
 • vaktechnische cursussen
 • workshops en cursussen verzorgd door leveranciers
 • trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling: communicatie, klantgericht werken
 • trainingen voor leidinggevenden: basistraining leidinggeven, training functioneringsgesprekken

Door bundeling van krachten kan Inkoopgilde cursussen organiseren voor hoveniersbedrijven met korting. Wanneer wij voor 20 personen een cursus inkopen is dat voordeliger dan wanneer u dat alleen voor uw eigen bedrijf doet.

Arbeidsconflicten

In ieder bedrijf komt het wel eens voor: een arbeidsconflict tussen medewerker en de werkgever. Dat geldt ook voor bedrijven in de groenvoorziening. Inkoopgilde beschikt over HRM professionals, coaches en mediators die u daarbij van dienst kunnen zijn. Soms is een arbeidsconflict namelijk op te lossen door een externe partij in te schakelen die bemiddelt tussen werkgever en werknemer.

Ontslag

In het ergste geval kunt u als bedrijf in een ontslagprocedure verzeild raken. Een ontslagprocedure kan kostbaar zijn zeker wanneer u uw zaken niet goed voor elkaar heeft. Er kunnen tal van situaties zijn rond ontslag zoals:

 • ontslag op staande voet bij ernstige misdraging van de medewerker (diefstal, fraude)
 • schorsing
 • ontslag wegens disfunctioneren
 • ontslag wegens een verstoorde relatie

Iedere situatie in een ontslagzaak is anders. Maar wat te doen als dit op uw bedrijf speelt? Soms is het aantrekkelijk om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan maar daarvoor zijn wel spelregels die goed gehanteerd moeten worden. U kunt zich geen vormfouten permitteren want dat kan enkele duizenden euro's extra kosten.

Leden van inkoopgilde kunnen een beroep doen op tal van adviseurs die hun dienstverlening aanbieden via inkoopgilde. Bovendien kan u dit aanzienlijk besparen in de advieskosten.

Werken met ZZP-ers

We komen nogal eens de situatie tegen dat hoveniersbedrijven uitsluitend willen werken met ZZP-ers omdat zij geen medewerkers in dienst wensen te nemen. Toch zitten hier ook nogal wat haken en ogen aan. In hoeverre is uw ZZP-er inderdaad aangemerkt door de fiscus als ondernemer of in hoeverre ziet de fiscus de ZZP-constructie als verkapt dienstverband. Als de fiscus bij controle constateert dat er sprake is van een verkapt dienstverband dan kan dit een naheffing betekenen van alle premies over de facturen die u aan de ZZP-er hebt betaald. U moet dus heel goed opletten wat u doet voor u met ZZP-ers in zee gaat. 

Verwante informatie 

Nieuwe werknemers

personeel hovenier

Lees meer: waar en hoe vind ik goede werknemers?

Beplanting

besparen

Lees meer: besparen op beplanting! 

inkoopgilde

Payrollbureau: leverancier Inkoopgilde

Als lid van Inkoopgilde kunt u flink geld besparen op uw payroll kosten. De gemiddelde besparing van Inkoopgilde-leden op payrolling via Payrollbureau is 10%. Benieuwd wat Payrollbureau voor u kan betekenen of wilt u een kostenberekening op maat? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Financieel voordeel, kennis en advies.

Inkoopgilde is meer dan alleen korting en financieel voordeel. Door de kennis van onze leveranciers te bundelen, voorzien wij hoveniers van kennis en advies. Voor leden van Inkoopgilde hebben wij het servicedesk ontwikkelt. Zodra u zich heeft aangemeld kunt u gebruik maken van extra faciliteiten. Dit werkt als volgt:

 • U neemt contact op met Inkoopgilde en u legt uw vraagstuk voor. Soms kunnen we u direct adviseren rond het vraagstuk en wanneer er geen adviseurs ingeschakeld hoeven te worden, zijn hieraan geen kosten verbonden
 • Wij inventariseren uw vraag en leggen deze voor aan de adviseurs van Inkoopgilde: belangrijk is dat u meteen die adviseur treft die over de juiste expertise beschikt
 • De eerste twee adviesuren zijn gratis, daarna brengen wij u exact in kaart wat de kosten zijn voor de extra dienstverlening.

Meer over bedrijfsadvies 

Chatbericht

Suggesties, vragen of advies? Stuur ons gerust een chatbericht bericht. Zie rechtsonder in uw beeldscherm.

Facebook messenger

Suggesties, vragen of advies? Stuur ons gerust een bericht via Facebook Messenger!