Groot assortiment Persoonlijk advies Exclusief voor hoveniers Voor leden en niet leden 0528 - 344 729

Hoe zorg ik voor een gezonde bodem in het voorjaar

Het voorjaar zit gaat in hoveniersland gepaard met drukte. Drukte die we goed verdragen kunnen, als we niet hoeven om te kijken naar randzaken. Het is daarom prettig om gebruik te maken van materialen en middelen die doen waar ze voor bedoeld zijn. Bemesting is er daar één van.

Hoe krijg ik een gezonde bodem?

De groei van planten vraagt om een goede bodem, dat is logisch. Maar hoe krijg ik een gezonde bodem? En welke middelen heb ik daarvoor nodig? Er zijn drie onderdelen die een rol spelen bij een gezonde bodem, namelijk:

 • De juiste pH-waarde
 • Een goede lucht/waterhuishouding
 • De aanwezigheid van opneembare voedingselementen.

gezonde bodem

Welke pH-waarde heeft mijn plant nodig?

Een ander woord voor pH-waarde is zuurgraad van een oplossing. Het komt erop neer dat het een waarde is van het aantal zuurdeeltjes in een oplossing. Zoals iedere plant behoefte heeft aan optimale omstandigheden (vochtgehalte, temperatuur), is er ook een optimale zuurgraad voor iedere plantsoort. De pH-waarde.

Hoe lager de pH-waarde, hoe zuurder de grond. De pH-waarde wordt beïnvloed door het aantal vrije H+ ionen in de grond. Door middel van bekalken kan de pH indien nodig verhoogd worden. Vaak kun je aan het soort grond al afleiden hoe het zit met de pH-waarde. Zo zijn veen- en zandgronden vaak zuurder (pH van 4,5 tot 5,6) dan bijvoorbeeld kleigronden (pH hoger dan 6,7).

Een lage pH-waarde zorgt voor meer sporenelementen en zware metalen in het bodemvocht. Bij de aanwezigheid van veel kalk (hoge pH-waarde), kan juist een gebrek aan ijzer, zink, koper of borium optreden.

Wat is een juiste lucht/waterhuishouding voor mijn plant?

Dit is wederom afhankelijk van het soort plant. Bovendien is de grond waar de plant in staat leidend voor het hoeveelheid water die het toch zich kan nemen.

Allereerst is het leidend hoe diep een plant verankerd staat. Als we het maaiveld nemen, zitten daar achtereenvolgens drie zones onder.

 • De hangwater zone. Deze bevat water wat afkomstig is van neerslag en dit blijft in deze zone hangen. Hier is de verhouding lucht/water voor een plant doorgaans optimaal, er is ruimte genoeg om vocht op te nemen. 
 • De capillaire zone. Hier komt water wat omhoog is gekropen vanuit het grondwater. Deze gangen, net boven het grondwater, zijn volledig gevuld met water en dus ongeschikt voor plantenwortels.
 • De grondwater zone. De stand hiervan wisselt per jaargetijde, het is wel zaak dit in de gaten te houden voordat je er iets in plant.

Daarnaast is het belangrijk hoeveel water er uit de grond kan worden gehaald. Het beschikbare water in de grond (mits de verhouding met lucht goed is), kan tot een maximum worden opgenomen. Dit maximum noemen we ook wel het verwelkingspunt. Het water dat niet kan worden opgenomen zit zo sterk aan de gronddeeltjes gebonden dat de wortels dit niet tot zich kunnen nemen.

Dit water behoort tot de veldcapaciteit. Dit is al het water dat achterblijft in de bodem na vrije drainage van overtollig water onder invloed van zwaartekracht. Een mooie metafoor hiervoor is een spons die je uitknijpt. Als je de spons vol laat lopen met water en vervolgens zonder tegendruk laat druppelen, bereikt deze zijn veldcapaciteit. Wanneer een plant water gaat zuigen uit deze veldcapaciteit, knijp je dus de spons uit en zal er meer water uit komen. Wanneer ook dit water er niet meer uitkomt, is het verwelkingspunt bereikt.

gezonde bodem

Hoe zorg ik voor voldoende opneembare voedingselementen?

Er zijn meerdere voedingsstoffen belangrijk voor planten. Neem bijvoorbeeld bouwstoffen (fosfaat), stoffen die de groei stimuleren (magnesium) en stoffen die het bodemleven neutraliseren (calcium).

Zo is er ook een voedingsstof die zorgt voor stevigheid van de plant. Het zit vooral in celvocht als ion (K+) en houdt de celspanning in stand. Het is kalium. Kalium is een belangrijk ingrediënt van BioBasis een product van Innogreen. Deze organische meststof stimuleert micro-organismen en dit resulteert in verbetering van de beworteling, een rijker bodemleven en een rustige groei. Ook bouwt de plant meer weerstand op en kan het relatief meer droogte verdragen. BioBasis is geschikt voor alle vaste planten en heesters en bevat daarnaast ook micro-organismen voor zuur minnende planten. Het hoeft mede dankzij de duurwerking slechts twee keer per jaar gestrooid te worden. Momenteel, tegen het voorjaar, is het te adviseren om ongeveer 10kg per 100m2 te strooien. Dit heeft te maken met de hoeveelheid neerslag van de afgelopen periode, wat wil zeggen dat er veel bemesting is verdreven. Doorgaans volstaat zo’n 8kg per 100m2. 

Een andere organische bemestingsstof die zorgt voor een diepgewortelde stevige grasmat is GrasZo. Met deze organische meststof krijgt en behoudt een grasmat zijn diepgroene kleur. Het bevat o.a. Mycorrhizae, bacteriën, actinomyceten, gisten, zeewier, enzymen en humuszuren. De samenstelling verandert mee met de ontwikkeling van de grond, het blijft de beste ingrediënten combineren met de beste micro-organismen 

GrasZo zorgt voor:

 • Een rustige diepgroene kleur
 • Bevordering van het bodemleven
 • Een hoge droogtolerantie
 • Een hogere weerstand
 • Vermindert en voorkomt vervetting en vervilting
 • Verbetert de beworteling 

De dosering van GrasZo is circa 8 kg per 100m2. Bij zware grond volsta je al eerder met minder tot zo’n 6 kg. Bij een lichte grond kun je daarentegen wat meer strooien, zo’n 10 kg per 100m2

Verwante informatie 

Verschillend gebruik

bloembollen

Lees meer: verschillend gebruik van bloembollen

Organische bemesting

Lees meer: organische bemesting

Beplanting

besparen

Lees meer: besparen op beplanting!

inkoopgilde

Als Inkoopgilde lid kunt u voordelig meststoffen inkopen bij verschillende leveranciers. Mocht u direct willen bestellen? Dan kunt u op alle mogelijke manieren uw bestelling ook doorgeven aan Inkoopgilde. 

Meststoffen kopen als professional in:

 • Groningen
 • Friesland
 • Drenthe
 • Noord-Holland
 • Overijssel
 • Flevoland
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Noord-Brabant
 • Zeeland
 • Limburg
 • Gelderland

Besparen op meststoffen

De gemiddelde besparing van leden op meststoffen is: 3%

Chatbericht

Suggesties, vragen of advies? Stuur ons gerust een chat bericht. Zie rechtsonder.

Facebook messenger

Suggesties, vragen of advies? Stuur ons gerust een bericht via Facebook Messenger!