Groot assortiment Persoonlijk advies Exclusief voor hoveniers Voor leden en niet leden 0528 - 344 729

Ambassadeur van een klimaat robuuste tuin

Water. We weten er in Nederland alles van. Extreme buien, langere perioden van droogte en hittestress in combinatie met de enorme groei van steden in de laatste halve eeuw en 'verdichting' door verharding, maken dat we voor een uitdaging staan op het gebied van watermanagement. Stedelijk waterbeheer wordt steeds meer een maatschappelijk vraagstuk. 

"Waterbeheer is een uitdaging van iedereen", begint Arnold Wielinga, Senior Consultant Water bij Royal Haskoning DHV. "Niet alleen van gemeenten en waterschappen, maar zeker ook van burgers. Ongeveer een vijfde tot een derde van een gemiddelde stedelijke omgeving bestaat uit openbare ruimte. De rest is particulier bezit. En daar hebben gemeenten en waterschappen weinig (directe) invloed op. Je kunt als overheid wel grootse plannen hebben, als je de particulier niet bereikt blijft het vaak bij plannen."

De hovenier is bij uitstek de ambassadeur van een klimaatrobuuste tuin

En daar komt de hovenier in beeld. "De hovenier is bij uitstek de ambassadeur van een klimaatrobuuste tuin. Hij staat dicht bij de particulier, heeft verstand van wat er in en op de bodem gebeurt en kan die kennis gebruiken om met de klant in gesprek te gaan over mogelijkheden van voor het minimaliseren van verharding, en het maximaliseren van de opvang en berging van water in tuin en erf door bijvoorbeeld grindkoffers onder de grond, vijvers en waterbergende schuttingen. Ook kan hij informatie geven over eventuele subsidieregelingen van de gemeente of het waterschap voor bijvoorbeeld het aanleggen van vergroening (tegel er uit, plant er in) of afkoppelen van hemelwater." 

meer groen dan betonMeer vergroenen 

Groenconservatisme 

Momenteel heerst er nog een zekere vorm van 'groenconservatisme'. "In plantsoenen en andere groengebieden bijvoorbeeld, hanteert men vaak een vast seizoensschema voor aanplant en onderhoud van groen. Stel dat je in het voorjaar nieuwe aanplant in de grond zet. Vervolgens krijgen we een langere periode van droogte en gaat de meeste jonge aanplant dood omdat de wortels nog niet de kans hebben gekregen goed te hechten. En er bovendien een beregeningsverbod is ingesteld. Of er worden gewoontegetrouw bepaalde plantensoorten in een groenzone gezet, terwijl deze eigenlijk niet geschikt zijn voor een afwisseling van extreme buien gevolgd door extreme droogte. Of we planten bomen in een winkelgebied, maar deze blijken al in augustus hun blad te verliezen, omdat ze niet tegen steeds hogere temperaturen en langdurige perioden van droogte kunnen."

"Met het veranderen van het klimaat moet je je afvragen of we niet beter voor andere planten kunnen kiezen. Dat we misschien beter in het najaar met nieuwe aanplant moeten beginnen en bomen planten die beter bestand zijn tegen de brandende zon in combinatie met perioden van relatief weinig water afgewisseld met enorme piekbuien. Zodat ze hun blad behouden en schaduw geven aan het winkelend publiek en daarmee helpen hittestress te voorkomen."

Wielinga vervolgt: "Daarin kan de hovenier advies geven. Niet alleen aan gemeenten voor openbare groengebieden, maar ook en vooral aan particulieren. Hij kan tips geven, klanten bewust(er) maken van de consequenties van klimaatveranderingen en klimaatrobuuste tuinontwerpen maken. Ook tips over het natuurlijk koelen van woningen met bijvoorbeeld een 'groen' dak of vergroening van de gevel tijdens perioden van langdurige warmte horen daarbij. Er is nog veel terrein te winnen in het ontlasten van het rioolsysteem aan de ene kant, en het vasthouden en infiltreren van hemelwater in de bodem aan de andere kant. Het zou mooi zijn als we samen de schouders er onder te zetten om een versterking van de 'sponswerking' in de stedelijke gebieden te krijgen."

Gemeenschappelijk probleem 

Wielinga juicht gemeenschappelijke initiatieven op dat gebied van harte toe. "In Limburg bijvoorbeeld, is een kunstwerkje -een druppel- ontworpen dat iedereen die klimaatrobuuste maatregelen heeft genomen, mag aanvragen en in zijn tuin zetten. Dat idee is ontstaan na de zoveelste wateroverlast in de lager gelegen delen. Er ontstond een soort positieve competitie: 'Oh, de buurman heeft hem al wel en ik nog niet, eigenlijk kan dat niet'. Een collectief verantwoordelijkheidsgevoel, met als gevolg dat op een bepaald moment de druppel in bijna iedere tuin van de lager gelegen gebieden stond. En in de hoger gelegen delen nog bijna niemand: zij hadden immers bijna nooit last van overtollig water. Toen ontstond een soort psychologische 'dwang'; tijdens bijvoorbeeld een voetbaltraining of koffie-bijeenkomsten gingen mensen elkaar er - vriendelijk - op aanspreken. Mensen uit het hoger gelegen gebied bleken zich vaak niet eens bewust van de gevolgen van hun niet-klimaatrobuuste tuin. En nu heeft bijna iedereen in de gemeente 'een druppel' in zijn tuin."

"Het landelijke 'Operatie Steenbreek' is nog een mooi voorbeeld: tegels en verharding de tuin uit, groen er in. Dat hoeft helemaal geen onderhoudsintensieve tuin te betekenen; er zijn genoeg planten en struiken die weinig onderhoud vragen, en kies je voor groene bodembedekkers, dan heb je weinig hinder van onkruid."

De juiste waterhuishouding, meer dan alleen de oplossing van problemen

Een klimaatrobustere tuin heeft overigens niet alleen voordelen om wateroverlast, droogteschade en hittestress te voorkomen. "Een betere waterhuishouding zorgt voor een gezondere tuin en een bodem vol rijk bodemleven. Met als gevolg meer insecten, vogels en kleine zoogdieren als egels. En het uitzicht op groen heeft weer een positieve invloed op het gevoel van welbehagen bij mensen; een gezonde, duurzame en leefbare stad. Daarnaast heeft de hovenier die hier veel aandacht aan besteed een streepje vóór door de toenemende bewustwording van klimaatadaptatie en diervriendelijkheid. Die kans wil je toch niet laten liggen?"

Producten voor waterhuishouding in de tuin

Bent u als hovenier opzoek naar producten voor de juiste waterhuishouding in de tuin? Wildkamp (partner Inkoopgilde) heeft een arsenaal aan producten die aansluiten op het thema waterbeheer. Zowel voor droogte periodes als in wateroverlast. Wildkamp heeft met 50.000+ producten een groot assortiment en veel kennis en kunde in huis. Bent u hovenier en wilt u voordelig inkopen doen bij Wildkamp? Leden van Inkoopgilde profiteren van 13% extra korting, boven op hun eigen korting. Wilt hier ook van profiteren? Word lid.  

Artikelen die u misschien leuk vindt...

Beregeningssysteem aanleggen

beregening

Lees meer: hoe leg ik een beregeningssysteem aan

Aanleg tuinverlichting

Lees meer: hoe leg ik Lightpro aan?

Oplossing wateroverlast

oplossing wateroverlast

Lees meer: oplossing wateroverlast en verhitting 

inkoopgilde

Gegarandeerde A-kwaliteit en voordelige prijs

Als Inkoopgilde lid kunt u voordelig A-merken inkopen. Bent u opzoek naar meer informatie? Neem gerust contact met ons op. Wilt u direct een bestelling plaatsen? Dat kan snel en eenvoudig in onze webshop!

Producten kopen voor drainage, infiltratie en beregening in:

 • Groningen
 • Friesland
 • Drenthe
 • Noord-Holland
 • Overijssel
 • Flevoland
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Noord-Brabant
 • Zeeland
 • Limburg
 • Gelderland

Besparen op inkoop

De besparing van leden bij Wildkamp is: 13% 

Chatbericht

Suggesties, vragen of advies? Stuur ons gerust een chat bericht. Zie rechtsonder.

Facebook messenger

Suggesties, vragen of advies? Stuur ons gerust een bericht via Facebook Messenger!