Groot assortiment Persoonlijk advies Exclusief voor hoveniers Voor leden en niet leden 0528 - 344 729

Hemelwaterafvoer

Hevige stortbuien zijn als gevolg van klimaatverandering een gegeven. Daar moeten we mee leren leven, door het regenwater goed af te voeren of misschien zelfs op een heel andere manier in te zetten. Maar hoe kun je het beste met regenwater omspringen? En is er zoiets als een beste manier of verschilt het per situatie?

Hoe wordt regenwater afgevoerd?

Traditioneel wordt regenwater afgevoerd middels een gemengd rioleringsstelsel. Het systeem is eenvoudig. In het wegdek zitten roosters waar het water in loopt, dit komt onder de grond uit in een groot stelsel van gangen en buizen. Ook huizen, kantoren en fabrieken zijn aangesloten op dit systeem voor het afvoeren van hemelwater en rioolwater. Aan het eind van dit stelsel zit een riool water zuiveringsinstallatie( RWZI) om ervoor te zorgen dat dit water gereinigd kan worden. Op die manier kan het gezuiverde water weer gebruikt worden voor andere doeleinden. Zoals bijvoorbeeld het besproeien van een tuin.

Een mooi systeem met de nodige voordelen, maar met één groot nadeel. Al het hemelwater moet immers door het stelsel worden vervoerd en met gemiddeld 850 millimeter water per vierkante meter is dat nogal veel om te verwerken. Het hemelwater hoeft eigenlijk niet gereinigd te worden, het is grotendeels schoon. Daarnaast gaat al het water langs de zuiveringsinstallatie, ongeacht de noodzaak hiervan. Overbelasting ligt hierdoor op de loer, mede doordat een gemengd gemeentelijk rioolstelsel gemiddeld tot 30 millimeter water  kan bergen en afvoeren. Nu wordt bij nieuwbouwwijken het rioolwater en het hemelwater gescheiden in aparte buizen, zodat de RWZI alleen maar vuil water krijgt en hoeft te zuiveren, we praten dan over een gescheiden stelsel.

Wat zijn de alternatieven voor het afvoeren van hemelwater?

Om bovenstaand nadeel in de kiem te smoren zijn er een aantal alternatieven bedacht en in de praktijk gebracht. Een greep uit de mogelijkheden:

Ontstenen van de tuin

stenen uit de tuin

Deze maatregel is erg effectief, omdat groen water opneemt en verwerkt zonder dat het afgevoerd hoeft te worden. Nadeel hiervan is wel dat het slechts om een klein gebied gaat. Een gemiddelde tuin beslaat relatief weinig vierkante meters, afgezet tegen stukken grond van de gemeente.

Opvangen van het regenwater

Opvangen regenwater

Hier zijn een aantal manieren voor te bedenken. Denk aan een vijver, bassin, of een regenton. Ook hiervoor geldt weer dat het een druppel op de gloeiende plaat betreft, de hoeveelheid water kan uiteraard wel goed gebruikt worden om bijvoorbeeld in droge periodes het gras te sproeien.

Afkoppelen van regenwater

Drainage

Het afkoppelen van regenwater is een relatief nieuwe manier van het verwerken van regenwater. Bij afkoppelen wordt de afvoer van regenwater afgekoppeld van het gemengde riool en geïnfiltreerd in de bodem op het eigen erf. Het is in het kort het tegenovergestelde van drainage, aangezien er nu water wordt ‘geïnfiltreerd’ in de grond. Bij drainage wordt er juist voor gezorgd dat het water wordt opgenomen. 

Verwante informatie 

Wat is verstedelijking?

wat is verstedelijking

Lees meer: wat is verstedelijking?

Wateroverlast & verhitting steden

wateroverlast en verhitting steden

Lees meer: wateroverlast en verhitting steden

Infiltratie

installatie infiltratiesysteem

Lees meer: installeren infiltratiesysteem

inkoopgilde

Als Inkoopgilde lid kunt u voordelig producten bij Wildkamp inkopen. Wildkamp heeft een ruim assortiment op gebied van waterbeheer. 

Producten regenwaterafvoer inkopen als professional:

 • Groningen
 • Friesland
 • Drenthe
 • Noord-Holland
 • Overijssel
 • Flevoland
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Noord-Brabant
 • Zeeland
 • Limburg
 • Gelderland

Besparen op producten voor hemelwaterafvoer

Leden van Inkoopgilde krijgen 13% extra korting, boven op hun eigen korting.


   


contact-inkoopgilde

Chatbericht

Suggesties, vragen of advies? Stuur ons gerust een chat bericht. Zie rechtsonder.
 

Facebook messenger

Suggesties, vragen of advies? Stuur ons gerust een bericht via Facebook Messenger!