Groot assortiment Persoonlijk advies Exclusief voor hoveniers Voor leden en niet leden 0528 - 344 729

Infiltreren regenwater

Wat zijn de voordelen van het infiltreren van regenwater? Er zijn meerdere voordelen aan het infiltreren van regenwater:

 • De grondwatervoorraad wordt ter plekke aangevuld. Door het regenwater te infiltreren kan het gebufferd worden onder de grond. Dat komt goed uit met het veranderende klimaat waardoor er droge periodes zijn, en dus ook pompverboden en waterschaarste.
 • Oppervlaktewater wordt niet belast met vervuild rioolwater. Wanneer het riool de hoeveelheid regenwater niet aankan, overstroomt het. Hierdoor komt er rioolwater aan de oppervlakte wat een boel narigheid met zich meebrengt.
 • Waterzuivering en rioleringsstelsel wordt gedeeltelijk ontzien. Het grote voordeel is natuurlijk dat er een stuk nuttiger met regenwater wordt omgegaan door het direct te infiltreren. Rioleringsstelsels kunnen zo gemakkelijker de hoeveelheid water verdragen en zuiveringsinstallaties kunnen een stuk efficiënter draaien.

Hoe installeer ik een infiltratievoorziening?

Infiltratievoorzieningen installeren vergt planning. De bescheiden voorzieningen zoals regentonnen zijn natuurlijk niet zo complex, maar in het geval van een infiltratiekrat ligt dat wel wat anders.

Iedere situatie is hierin anders, omdat het afhankelijk is van meerdere factoren. En deze factoren verschillen in veel gevallen van elkaar. De bodemomstandigheden zijn op twee manieren al goed uit elkaar te houden.

 • Wat is de grondwaterstand? Dit is bepalend, omdat het aangeeft hoe diep of juist ondiep het infiltratiekrat zou moeten worden ingebouwd. Immers, wanneer het krat grondwaterpeil erg laag is, is het wijs ook het krat wat dieper te installeren. Anderzijds is een hoog grondwaterpeil reden om een krat heel hoog te installeren of misschien zelfs helemaal niet. Een krat in het grondwater inbouwen heeft geen zin, dan is er geen enkele berging mogelijk. Er moet ongeveer 30 centimeter zitten tussen het infiltratiekrat en de grondwaterstand, voor een goede leegloop.
 • Wat is de k-waarde van de bodem? De k-waarde van de bodem geeft aan in hoeverre de bodem water laat passeren. Ter illustratie, duinzand heeft een k-waarde die hoger is dan 20, terwijl klei een k-waarde heeft die bijna gelijkstaat aan 0. Bij een lage k-waarde en weinig opnamecapaciteit van de grond, is infiltreren erg moeilijk te realiseren. Wel kan er in dat geval worden geborgen en vertraagd worden afgevoerd. Infiltratiekratten hebben te maken met een belasting als men erover heen rijdt met een auto, busje of vrachtwagen. Om tegen deze druk te kunnen zijn er verschillende soorten gemaakt, met verschillende belasting gradaties. De hoogste belasting is hierbij SLW60, de laagste is alleen te belopen en maximaal 2 hoog stapelbaar. Voor het juiste resultaat moet je te allen tijde NW 20/25 geotextiel aanbrengen met een overlap van 50 cm. Daarnaast is het noodzakelijk om rondom de infiltratievoorziening 30 tot 40 centimeter drainzand aan te brengen en af te trillen in lagen van zo’n 30 centimeter. Dit om te voorkomen dat het in de loop van de tijd inklinkt.

Bijkomende zaken die van belang zijn bij de aanleg van een infiltratiekrat zijn ook waar het geïnstalleerd wordt. Het is bijvoorbeeld van belang ongeveer een anderhalve  meter afstand te houden tot een gevel of fundering. Voor bomen geldt ook dat deze op een afstand moeten staan van de kratten, zo’n twee meter.

De diepte van de kratten is ook van belang. Afhankelijk van de SLW moet een krat minstens 0,6 meter tot 1,20 meter onder de grond zitten.

installatie infriltratiekratten


Hoe werkt een infiltratiekrat?

Om een infiltratiekrat optimaal te laten functioneren is het allereerst belangrijk om rekening te houden met bovenstaande factoren. Als het krat op de juiste hoogte is geïnstalleerd en de juiste belastingsgraad heeft, functioneert het krat optimaal.

Allereerst begint het met het opvangen van het water. Dit gebeurt middels een zandvangput met een filter en een bladvanger in de HWA pijp. Dit is essentieel, het zorgt ervoor dat het infiltratiekrat niet verontreinigd raakt aan de binnenkant. Door verontreiniging is het op den duur niet meer mogelijk om juiste hoeveelheden water af te geven, wat ten koste gaat van de functionaliteit.

Dan het krat zelf. Dat heeft te maken met veel water, maar ook met lucht. Lucht is wel iets om rekening mee te houden, het kan immers het water beletten om het krat in te stromen. Om te voorkomen dat deze tegendruk wordt gegeven, moet het krat ontlucht worden middels een aparte aansluiting met afvoer aan het einde van de voorziening. Deze dient tegelijk als overstort als er veel water in één keer wordt aangevoerd.

Tenslotte het infiltreren, wat uiteindelijk het doel is van de hele onderneming. Dit gebeurt middels de oppervlakte van alle zijwanden van de kratten. Dit is tevens een manier om te berekenen wat het infiltrerend vermogen is van de kratten. De reden dat de onderkant niet wordt meegenomen in deze berekening is omdat deze op termijn toch dicht slibt.

Het infiltrerend vermogen kan op twee manieren worden vergroot:

Meerdere kratten plaatsen. Hierbij is het wel belangrijk dat je bij hoog grondwater ervoor kiest om de kratten achter elkaar te plaatsen en dus niet onder elkaar. Ook is het belangrijk dat er een tussenruimte wordt gelaten tussen de kratten, anders dragen de twee verticale wanden die tegen elkaar aan zitten niet bij aan het infiltrerend vermogen. Lengte en hoogte creëren het meeste oppervlak, als het kan.

Verticaal plaatsen van een krat. Op deze manier wordt het infiltrerend vermogen behoorlijk verhoogd, aangezien de verticale wanden ineens veel meer oppervlakte hebben. Dit kan alleen maar in onbelaste situaties van de bovenliggende grond en er moet bovenin aansluiting gemaakt worden om het krat goed te vullen en eventueel te ontlasten. Niet alle versies zijn voor verticaal plaatsen geschikt! Vraag ernaar.

 

infiltratiekratten

 

Hoe onderhoud ik een infiltratiekrat?

Een infiltratiekrat is een oplossing voor een boel zaken. De grond blijft vochtig, het regenwater wordt niet verspild, en sommige werkzaamheden zijn overbodig gemaakt waardoor er tijd overblijft voor andere zaken.

Daar tegenover is het wel zaak het krat ook te onderhouden, zodat deze ook optimaal kan blijven functioneren. Onder onderhoud wordt in dit geval vooral verstaan dat het binnenin schoon moet worden gehouden. Er zijn al manieren die er preventief voor zorgen dat er geen zand en sediment in de buis terecht komen, zoals de zandvangput.

Er bestaan ook kratten met een inliggende d=315 IT buis, die water doorlaat en zo weinig mogelijk sediment en zand in het krat laat stromen. Daarvan is de onderkant, 1/3 niet geperforeerd met gaatjes. Wanneer er toch zand terecht komt blijft dat onderin de buis liggen. Dit wordt met het schoonspoelen, die ook door een  ‘first flush’ bewerkstelligd kan worden, opgevangen door een extra zandvangput, die aan het eind van het systeem staat. 

Infiltratiekrat installeren 

Ondersteuning bij Wildkamp

Als het nu gaat om een stukje uitleg over de werking, de alternatieven voor de afvoer van water of de installatie, bij Wildkamp (leverancier Inkoopgilde) helpen ze u graag op weg. Inmiddels hebben wij jarenlange ervaring met infiltratiekratten en drainage en streven we ernaar om iedereen te kunnen helpen met de aanleg en het onderhoud van infiltratiekratten en drainage.  

logo wildkamp

Verwante informatie 

Wat is verstedelijking?

wat is verstedelijking

Lees meer: wat is verstedelijking?

Wateroverlast & verhitting steden

wateroverlast en verhitting steden

Lees meer: wateroverlast en verhitting steden

Graszoden

besparen

Lees meer: voordelen vacuüm gekoelde graszoden

inkoopgilde

Als Inkoopgilde lid kunt u voordelig producten bij Wildkamp inkopen. Wildkamp heeft een ruim assortiment op gebied van waterbeheer. 

Producten regenwaterafvoer inkopen als professional:

 • Groningen
 • Friesland
 • Drenthe
 • Noord-Holland
 • Overijssel
 • Flevoland
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Noord-Brabant
 • Zeeland
 • Limburg
 • Gelderland

Besparen op producten voor hemelwaterafvoer

Leden van Inkoopgilde krijgen 13% extra korting, boven op hun eigen korting.


   


contact-inkoopgilde

Chatbericht

Suggesties, vragen of advies? Stuur ons gerust een chat bericht. Zie rechtsonder.
 

Facebook messenger

Suggesties, vragen of advies? Stuur ons gerust een bericht via Facebook Messenger!