Groot assortiment Persoonlijk advies Exclusief voor hoveniers Voor leden en niet leden 0528 - 344 729

Afschaffing VAR en de gevolgen voor hoveniersbedrijven

Afschaffing VAR heeft gevolgen voor hoveniersbedrijven: wanneer u zich als ZZP-er verhuurt maar ook wanneer u ZZP-ers inhuurt. Let dus goed op wat u doet.

De afschaffing van de VAR kan gevolgen hebben voor hoveniers en hoveniersbedrijven. Dat geldt in twee situaties:

  • U verhuurt zich als ZZP-er aan een opdrachtgever
  • U huurt regelmatig een ZZP-er als opdrachtgever

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA)

De wet DBA geldt vanaf 1 mei 2016. Tot 1 mei 2017 is er een overgangsregeling. Waar het om gaat is het volgende: de belastingdienst beoordeelt of er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. De beoordeling vindt plaats op basis van o.a. de volgende criteria:

  • De opdrachtnemer mag zich laten vervangen zonder toestemming van de opdrachtgever
  • Is er sprake van een gezagsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer? Bepalend is hoe opdrachtgever leiding geeft, richtlijnen hanteert en toezicht houdt op het werk van opdrachtnemer
  • Mag de opdrachtnemer voor verschillende opdrachtgevers tegelijk werken?
  • Krijgt de opdrachtnemer doorbetaald bij ziekte of vakantie?

 

Gevolgen bij controle fiscus

Blijkt bij controle van de belastingdienst dat er toch sprake is van een fictieve dienstbetrekking dan heeft dit vergaande gevolgen:

  • Er kan een naheffingsaanslag loonheffingen (eventueel met boete) opgelegd worden aan de opdrachtgever (dus over de gefactureerde omzet van de ZZP-er)
  • De opdrachtnemer kan zijn omzet (gefactureerde omzet) niet als Winst uit Onderneming indienen voor de Inkomstenbelasting en dat betekent dat dit las loon in de aanslag wordt gekwalificeerd.

Verwante artikelen

 

woensdag 23 maart 2016