Groot assortiment Persoonlijk advies Exclusief voor hoveniers Voor leden en niet leden 0528 - 344 729

Opschorting Wet DBA tot 1 januari 2020

De wet DBA is in mei 2016 al in werking getreden. Deze wet (voluit: Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) is in het leven geroepen om duidelijk onderscheid te maken tussen enerzijds werkgevers/werknemers en anderzijds opdrachtgevers/opdrachtnemers. Dit heeft alles te maken met het toenemend aantal ZZP’ers dat vaak in verkapte loondienst zit bij een werkgever (wat op papier dus een opdrachtgever zou moeten zijn).

Met de komst van de Wet DBA is de bekende VAR-verklaring komen te vervallen.

Hoe wordt deze wet gehandhaafd?

De handhaving van deze wet had al moeten plaatsvinden vanaf mei 2016. Maar omdat er eenvoudigweg niet veel duidelijkheid bestond op welke wijze zou worden beoordeeld wanneer iemand een opdrachtnemer of werknemer is, is handhaving erg lastig te realiseren. Stand van zaken op dit moment is dat de handhaving zal ingaan per 1 januari 2020.

Eén van de vraagstukken die voor die tijd moet worden opgelost, is wanneer er sprake is van een gezagsrelatie en wat hier onder wordt verstaan. Hier wil de Tweede Kamer voor 1 januari meer duidelijkheid over hebben, voor de zomer zal er door het kabinet een hoofdlijnenbrief worden opgesteld waarin dit begrip verduidelijkt wordt.

Er worden dus  nu nog geen boetes en naheffingen uitgedeeld. Wel wordt er door de Belastingdienst opgetreden tegen kwaadwillenden. De mogelijkheden daartoe worden per 1 juli 2018 ook verruimd. Hiermee probeert het kabinet gehoor te geven aan de toenemende onvrede over mogelijke schijnzelfstandigheid. Hierbij wordt ook gekeken naar de ernstige gevallen.

Bij kwaadwillenden kan worden gehandhaafd als zij voldoen aan de volgende drie criteria:

  • Er is sprake van evidente zelfstandigheid, waar geen twijfel over mogelijk kan zijn.
  • Er is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking.
  • Er is sprake van opzettelijke schijnzelfstandigheid, zodat er kan worden gespeeld met belastingtarieven.

Wat gaat er in de toekomst veranderen?

In het regeerakkoord 2017-2021 staat dat de regering de Wet DBA wil vervangen door een opdrachtgeversverklaring. Dit zou er op neer moeten komen dat ZZP-ers in drie categorieën worden onderverdeeld:

ZZP-er met een laag tarief

Opdrachtnemers die een uurtarief hanteren tussen de €15,- en €18,- zullen waarschijnlijk worden gekwalificeerd als laag. Wanneer dit wordt gecombineerd met een werkrelatie van meer dan drie maanden, dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst. Dit geldt ook wanneer een laag tarief wordt gecombineerd met het verrichten van regulieren bedrijfsactiviteiten.

ZZP-er met een midden tarief

Opdrachtnemers die een uurtarief hanteren tussen de €18,- en €75,- zullen waarschijnlijk worden gekwalificeerd als midden tarief. In dit geval kan de opdrachtgever een webmodule invullen voor een opdrachtgeversverklaring. Hierdoor heeft de opdrachtgever vooraf duidelijk of hij er een ZZP-er of personeel bij krijgt.

ZZP-er met hoog tarief

Opdrachtnemers die een uurtarief hanteren vanaf €75,- per uur is een ZZP-er met een hoog tarief. In dit geval kan de ZZP-er er voor kiezen om, bij een werkrelatie van minder dan één jaar, geen loonbelasting en sociale premies af te dragen. Dit geldt ook bij het verrichten van specifieke bedrijfsactiviteiten gecombineerd met een hoog tarief.

De nieuwe Wet DBA en de mogelijk toekomstige wetgeving is kortgezegd bedoeld om de serieuze ZZP-er te beschermen en om deze op geen enkele manier te verwarren met mensen die in loondienst werken. Voor vragen over deze ontwikkelingen die eraan zitten te komen, staan we u bij Abma en Schreurs graag te woord. 

Verwante informatie 

Besparingskansen

Lees meer: besparingskansen voor hoveniers

Subsidies 

Lees meer: subsidies voor hoveniers

Miscalculatie

Lees meer: hoe voorkom ik miscalculatie?

inkoopgilde

Financieel voordeel, kennis en advies.

Inkoopgilde is meer dan alleen korting en financieel voordeel. Door de kennis van onze leveranciers te bundelen, voorzien wij hoveniers van kennis en advies. Voor leden van Inkoopgilde hebben wij het servicedesk ontwikkelt. Zodra u zich heeft aangemeld kunt u gebruik maken van extra faciliteiten. Dit werkt als volgt:

  • U neemt contact op met Inkoopgilde en u legt uw vraagstuk voor. Soms kunnen we u direct adviseren rond het vraagstuk en wanneer er geen adviseurs ingeschakeld hoeven te worden, zijn hieraan geen kosten verbonden
  • Wij inventariseren uw vraag en leggen deze voor aan de adviseurs van Inkoopgilde: belangrijk is dat u meteen die adviseur treft die over de juiste expertise beschikt
  • De eerste twee adviesuren zijn gratis, daarna brengen wij u exact in kaart wat de kosten zijn voor de extra dienstverlening.

 

Meer over bedrijfsadvies 

Chatbericht

Suggesties, vragen of advies? Stuur ons gerust een chatbericht bericht. Zie rechtsonder in uw beeldscherm.
 

Facebook messenger

Suggesties, vragen of advies? Stuur ons gerust een bericht via Facebook Messenger! 

 

vrijdag 29 juni 2018