Groot assortiment Persoonlijk advies Exclusief voor hoveniers Voor leden en niet leden 0528 - 344 729

€ 1500,- subsidie voor individuele scholing, opleiding en training van hoveniers

Werknemers binnen hoveniersbedrijven kunnen subsidie krijgen voor scholing en opleiding. De employabilityregeling is op 1 juli 2015 ingegaan. Werknemers die vallen onder de CAO hoveniers kunnen een individueel budget ontvangen om een cursus te volgen gericht op:

  • Verdiepen in je vak en je vakkennis verbreden
  • Verdieping in andere bedrijfstakken

Individuele subsidieregeling voor hoveniers

Doel van de subsidieregeling is om duurzame inzetbaarheid van personeel te blijven bevorderen binnen de hoveniersbranche. Het subsidiebudget is bestemd voor scholing die speciaal gericht is op nieuwe werkzaamheden of een toekomstige functie. Bijvoorbeeld als u zich wilt laten omscholen voor een ander beroep binnen of buiten de sector hoveniers.

Wat betekent dit concreet? 

Eerst een voorbeeld wanneer de subsidie benut wordt binnen het vakgebied: stel uw werknemer wil zich doorontwikkelen binnen uw bedrijf maar op het gebied van boomverzorging ontbreekt de nodige kennis. U zou de werknemer een cursus gericht op boomverzorging kunnen laten volgen en gebruik maken van de subsidie. Voorwaarde is wel dat de werknemer (en niet de werkgever) zelf de subsidie aanvraagt. 

Een ander voorbeeld: u hebt een werknemer maar binnen het hoveniersvak voelt hij/zij zich minder happy. Hij zou wel een cursus wil doen gericht op een ander vakgebied of een traject gericht op loopbaanontwikkeling. In dat geval is de subsidie ook aan te vragen.

Alle informatie treft u op de site van Colland Arbeidsmarkt

 

vrijdag 08 januari 2016