Groot assortiment Persoonlijk advies Exclusief voor hoveniers Voor leden en niet leden 0528 - 344 729

Aanbestedingen voor hoveniers

Nederland is voor het grootste deel groen. En groen vraagt om onderhoud. Vaak gebeurt dat onderhoud op grote schaal; denk aan wegbermen, wallenkanten en taluds, stadsplantsoenen en terreinen van overheidsgebouwen. Dit onderhoud wordt door de overheid aangeboden in opdrachten, waarop hoveniers kunnen inschrijven. Maar hoe pak je dat aan, als hovenier?

Aanbestedingen voor hoveniersbedrijven

Opdrachten van de overheid zijn vaak grote projecten die meerdere jaren beslaan en daarom voor een hovenier heel aantrekkelijk kunnen zijn. Aanbesteden volgens de wet- en regelgeving uit de (gewijzigde) Aanbestedingswet 2012 is voor opdrachtnemers een manier om nieuwe klanten te verwerven in een markt die voor de invoering van aanbesteden zeer moeilijk te betreden was. Elke voorkeursbehandeling wordt daarmee uitgesloten. Vooraf moet met een voor iedereen leesbare beschrijving duidelijk zijn wat er verwacht wordt. Beslissingen moeten duidelijk worden gemotiveerd.

Hoe werkt de aanbestedingswet?

Gelijke kansen en gelijke behandeling iedereen. Dat is het een doel van de Aanbestedingswet 2012. Elke hovenier die denkt in aanmerking te komen voor een opdracht, heeft in aanvang evenveel kans als zijn collega. De selectie gaat echter niet op basis van het trekken van een lootje uit een trommel.

aanbestedingen hovenier

Aan welke criteria moet ik voldoen?

Aan elke opdracht zijn criteria gesteld en er kunnen referenties worden gevraagd. De referenties zijn een belangrijk middel om vast te stellen of de opdracht daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Er kan een plan van aanpak worden gevraagd -hoe denk je deze klus te gaan oppakken, hoe ga je om met eventueel geluidsoverlast of wegafzettingen, hoeveel tijd en materiaal heb je nodig -, en er kunnen kwalificaties zoals een ISO certificering worden vereist.'

Ook kan het zijn dat er uitsluitingscriteria worden gesteld waarbij een strafrechtelijke veroordeling voor bijvoorbeeld fraude of  deelname aan een criminele organisatie kan leiden tot uitsluiting van je onderneming voor de opdracht. Soms worden er ook criteria gesteld aan 'social return'. In het kader van aanbestedingen van overheidsopdrachten houdt dat meestal in dat een percentage mensen met afstand tot de arbeidsmarkt door ondernemers in dienst worden genomen.

Wat moet ik doen?

Dat klinkt allemaal als veel gedoe en geregel en een hoop administratieve rompslomp. Daar hoeft de hovenier echter helemaal niet mee te zitten. Er zijn tal van bedrijven die u helpen kunnen. Zo ook Lydia Leurink van Leurink inkoopadvies, zij heeft jarenlange ervaring met inkooporders en aanbesteding en kan de hovenier helpen een offerte/inschrijving op te stellen dat klinkt als een klok. "We gaan met elkaar om tafel en lopen samen alle criteria door. De hovenier geeft antwoord op de vragen, ik maak de vertaalslag op papier. In nauw overleg stellen we een offerte/ inschrijving op met sterke argumenten waarmee de hovenier aantoont de beste ondernemer voor de opdracht te zijn."

Waarom inschrijven voor een aanbesteding?

Natuurlijk is het een investering, bovenop andere investeringen die de hovenier al heeft. Voorop moet echter staan dat een hovenier gaat denken als een ondernemer. De kost gaat voor de baat uit: wat je er voor terug kunt krijgen, loont ruimschoots de moeite in tijd en geld. Overheidsklussen strekken zich meestal over meerdere jaren uit. Je bent dus langere tijd verzekerd van werk en inkomen. Je bouwt bovendien een enorme ervaring op. Voor elke hovenier geldt: een aanbestedingsklus van de overheid is een uitstekende referentie op je cv.

Maak ik als kleine hovenier ook kans?

Zoals gezegd zijn de opdrachten van de overheid dikwijls grote projecten. Als kleinere hovenier moet je dan niet direct denken: 'Vergeet het maar. Dat gaat mij nooit lukken'. Mijn advies: zoek het in samenwerking. Je kunt ook met twee of meer hoveniers een klus aanpakken. Meerdere ondernemingen (combinatie) mogen gezamenlijk een offerte/ inschrijving indienen. Dat geldt ook voor een aannemer, samen met meerdere onderaannemers. 

Verwante informatie

Uurtarief

uurtarief hoveniers

Lees meer: uurtarief opbouwen

Seizoenswerk

seizoenswerk voor hoveniers

Lees meer: seizoenswerk voor hoveniers

Aanbestedingen

aanbesteding hovenier

Lees meer: aanbestedingen voor hoveniers

 

inkoopgilde 

Financieel voordeel, kennis en advies.

Inkoopgilde is meer dan alleen korting en financieel voordeel. Door de kennis van onze leveranciers te bundelen, voorzien wij hoveniers van kennis en advies. Voor leden van Inkoopgilde hebben wij het servicedesk ontwikkelt. Zodra u zich heeft aangemeld kunt u gebruik maken van extra faciliteiten. Dit werkt als volgt:

  • U neemt contact op met Inkoopgilde en u legt uw vraagstuk voor. Soms kunnen we u direct adviseren rond het vraagstuk en wanneer er geen adviseurs ingeschakeld hoeven te worden, zijn hieraan geen kosten verbonden
  • Wij inventariseren uw vraag en leggen deze voor aan de adviseurs van Inkoopgilde: belangrijk is dat u meteen die adviseur treft die over de juiste expertise beschikt
  • De eerste twee adviesuren zijn gratis, daarna brengen wij u exact in kaart wat de kosten zijn voor de extra dienstverlening.

Meer over bedrijfsadvies 

Chatbericht

Suggesties, vragen of advies? Stuur ons gerust een chatbericht bericht. Zie rechtsonder in uw beeldscherm.
 

Facebook messenger

Suggesties, vragen of advies? Stuur ons gerust een bericht via Facebook Messenger!