Groot assortiment Persoonlijk advies Exclusief voor hoveniers Voor leden en niet leden 0528 - 344 729

Uurtarief voor hoveniers | Hoe bouw ik mijn uurtarief op?

Uurtarief voor hoveniers: hoe komt dat tot stand? Een vraag die niet vaak gesteld wordt, laat staan beantwoord. Vaak wordt er een bedrag geroepen omdat dit in de markt vrij normaal is. Echter: waar is dat op gebaseerd? In dit artikel gaan wij u inzicht geven in hoe u een uurtarief opbouwen kunt.

Uurtarief ZZP-er bepalen

We starten in ons voorbeeld met het tarief van een ZZP-er en dan beginnen we met een zeer eenvoudig voorbeeld. 

 • er zijn 52 weken in het jaar: 52 x 40 uur = 2080 uur is beschikbaar
 • van die 52 weken vallen heel wat dagen af zoals: feestdagen (kerstdagen, paasdagen, pinksteren, hemelvaartsdag), vakantieweken, extra vrije dagen, eventuele ziekte dagen, verletdagen (vorst, ongunstig weer, winterperiode)

Een realistisch beeld zou zijn dat je uitgaat van ca. 40 weken. En de rekensom is dan snel gemaakt. Je hebt 40 weken keer 40 uur (per week) en dus nog maar 1600 uur beschikbaar waarop je declarabel kunt zijn. 

hoe bouw ik mijn uurtarief op?

Bezettingsgraad gebaseerd op 40 weken (1600 uur)

Het is een mooi plaatje wanneer je 1600 uur ter beschikking hebt per jaar. Maar de realiteit is anders. Als ZZP-er heb je geen 1600 effectieve uren oftewel declarabele uren ter beschikking. Als dat zo zou zijn dan zou je iedere week onafgebroken precies 40 uur kunnen draaien. Maar dat is niet de realiteit. Je hebt namelijk ook: 

 • uren waarin je acquisitie moet doen, offertes moet maken, tuinklussen moet opnemen
 • reistijd
 • tijd voor administratie en boekhouding

Ja, horen we vaak in de markt: dat doen we buiten werktijd of kantoortijd. Prima! Maar dat is geen zakelijke benadering van je uurtarief. 

 • Stel je voor je hebt een bezettingsgraad van 70%. Dan heb je nog 1120 uren die je kunt facturen. Zullen we eens een uurtarief pakken? Nemen we het voorbeeld van € 32,50 per uur. Dan kom je uit op een bruto omzet van € 36.400,-. En daar gaan je vaste kosten nog vanaf. Plus de inkomstenbelasting. En dat is wat je netto in de portemonnee krijgt. 
 • Bij een bezettingsgraad van 80% heb je een bruto inkomen van € 41.600,- uitgaande van ons tarief van € 32,50 (als voorbeeld). Wanneer je uurtarief gemiddeld € 40,- zou zijn bij een bezettingsgraad van 80% dan stijgt je inkomen al naar € 51.200,-. Een verschil van € 10.000. 

Vaste kosten opnemen in uurtarief?

Van de bruto jaaromzet moeten je vaste kosten in mindering worden gebracht. Daarbij kun je denken aan: 

 • Website
 • Kosten boekhouders
 • Telefoon abonnement
 • Gereedschappen
 • Verzekeringen
 • Reiskosten
 • Energiekosten
 • Afvalverwerking
 • Auto
 • Advertentiekosten

We pakken een willekeurig voorbeeld: stel je hebt op jaarbasis voor € 8000,- aan vaste kosten en een omzet van € 36.000,- dan is er nog een inkomen over van € 28.000,-. Daarover berekent de fiscus de aanslag inkomstenbelasting en als dat bedrag er af is weet je precies wat je netto in de portemonnee krijgt. 

Veel hoveniers benaderen hun uurtarief te weinig zakelijk

Wat ons opvalt is dat veel hoveniers hun uurtarief veel te weinig zakelijk benaderen. En toch snij je jezelf lelijk in de vingers als je niet zakelijk bent. Je moet namelijk ook financiele buffers opbouwen in je bedrijf voor eventuele tegenvallers zoals een slecht betalende debiteur, een klus die onverwachts niet doorgaat, schade etc.

Wat ons ook opvalt is dat hoveniers te weinig bedrijfsmatig denken. Ca. 20% heeft bijvoorbeeld een AOV verzekering afgesloten waardoor ze behoorlijk risico's lopen. 

TIP: benader uw uurtarief zakelijk

Sturen op uren en facturen

Ieder bedrijf moet sturen op uren en facturen. Je moet een sturingsmechanisme ontwikkelen waardoor je precies weet hoe je ervoor staat.  

Uiteraard is er voor u als hoveniersbedrijf meer geld te verdienen door marge te rekenen op de variabele kosten als:

 • Kunstgras
 • Hout
 • Bevestigingsmaterialen
 • Graszoden
 • Beplanting
 • Beregeningsartikelen
 • Bloembollen
 • Bestrating
 • Blokhutten en terrasoverkappingen
 • Meststoffen
 • Groene daken en gevels
 • Compost en potgrond
 • Tuinverlichting

Veel hoveniers gaan mee in de druk die klanten op hun uitvoeren waardoor ze geen marge berekenen. De praktijk leert dat een klant op internet gaat zoeken naar bijvoorbeeld 25 m2 kunstgras, als vervolgens de hovenier een prijs neerlegt zal die inclusief marge voor hemzelf iets duurder zijn dan op het internet.

uurtarief hoveniers

Is het berekenen van marge op producten die u besteld voor de klant dan wel zo slim. Het antwoord is duidelijk namelijk: JA! Sterker het kost u geld als u het niet doen. Dit zit hem in de zogenaamde 3 R’s:

 • Ruimtekosten
 • Risicokosten
 • Rentekosten

Ruimtekosten:
Ruimtekosten heeft een hovenier niet altijd mee te maken. Bestellingen worden vaak per project gedaan. Mocht u producten opslaan hebt u te maken met de volgende ruimtekosten:

 • Huur van een magazijn
 • Onderhoudskosten als reparatiekosten van kapotte stellen en/of schoonmaakkosten
 • Afschrijvingskosten van stellingen en transportmiddelen
 • Energiekosten
 • Kans op verlopen houdbaarheidsdatum

Rentekosten
Het kan zijn dat u als hovenier (zeker in de beginfase van uw bedrijf) eerst geld moet lenen voordat u producten voor u klant kunt bestellen. U krijgt dit geld van uw klant wel weer terug maar daar zult u even op moeten wachten. U kunt rente kosten op die manier op twee manieren opvatten:

 • Als u geld leent voordat u besteld (betaalt u rente hierover)
 • U loopt spaarrente mis omdat uw geld eerder is afgeschreven

Risicokosten
De meest logische en altijd voorkomende kostenpost bij voor betaling voor uw klant.

 • Verkoopprijs van artikelen kunnen dalen waardoor de winst op de artikelen daalt
 • De vraag naar bepaalde artikelen kan flink afnemen doordat ze bijvoorbeeld uit de mode raken of omdat bepaalde artikelen door de overheid verboden worden
 • De kwaliteit van de producten kan achteruitgaan
 • Er is een kans dat klanten het project afzeggen (waardoor u met de artikelen zit) 

Verwante informatie

Bedrijfsauto

bedrijfsauto voor prive gebruik

Lees meer: prive gebruik bedrijfsauto

Seizoenswerk

seizoenswerk voor hoveniers

Lees meer: seizoenswerk voor hoveniers

Aanbestedingen

aanbesteding hovenier

Lees meer: aanbestedingen voor hoveniers

 

inkoopgilde 

Financieel voordeel, kennis en advies.

Inkoopgilde is meer dan alleen korting en financieel voordeel. Door de kennis van onze leveranciers te bundelen, voorzien wij hoveniers van kennis en advies. Voor leden van Inkoopgilde hebben wij het servicedesk ontwikkelt. Zodra u zich heeft aangemeld kunt u gebruik maken van extra faciliteiten. Dit werkt als volgt:

 • U neemt contact op met Inkoopgilde en u legt uw vraagstuk voor. Soms kunnen we u direct adviseren rond het vraagstuk en wanneer er geen adviseurs ingeschakeld hoeven te worden, zijn hieraan geen kosten verbonden
 • Wij inventariseren uw vraag en leggen deze voor aan de adviseurs van Inkoopgilde: belangrijk is dat u meteen die adviseur treft die over de juiste expertise beschikt
 • De eerste twee adviesuren zijn gratis, daarna brengen wij u exact in kaart wat de kosten zijn voor de extra dienstverlening.

Meer over bedrijfsadvies 

Chatbericht

Suggesties, vragen of advies? Stuur ons gerust een chatbericht bericht. Zie rechtsonder in uw beeldscherm.
 

Facebook messenger

Suggesties, vragen of advies? Stuur ons gerust een bericht via Facebook Messenger!