Groot assortiment Persoonlijk advies Exclusief voor hoveniers Voor leden en niet leden 0528 - 344 729

Welk uurtarief kan ik vragen?

Wat ben je waard? Dat klinkt in eerste instantie als een vreemde vraag. Maar bezien in de context van het uurtarief is het een heel logisch en voor de hand liggende vraag.

Hoeveel declarabele uren?

Hoe bouw je dat op, zo'n uurtarief? Vaak wordt gekeken naar wat collega-hoveniers vragen, er wordt wat op maat aan bijgeschaafd en vervolgens in de offerte doorberekend. Maar is dat een realistisch bedrag?

"In veel gevallen niet", zegt Gert Jan Stevens van Inkoopgilde. "Dat komt meestal omdat hoveniers het uurtarief niet op een zakelijke manier benaderen. Laten we een eenvoudig voorbeeld nemen. Per jaar heb je theoretisch gezien 52 keer 40 is 2080 werkuur beschikbaar. Van die beschikbare uren vallen er echter een heleboel af, zoals feestdagen, vakantieweken, vrije dagen en eventuele ziektedagen en verletdagen. Realistisch is dus dat je uitgaat van 40 beschikbare weken. Dat maakt 40 keer 40 is 1600 werkuren waarop je écht declarabel kunt zijn."

uurtarief opbouwen

Wees realistisch

Maar de praktijk is toch weer anders. "Veel hoveniers werken als ZZP-er. Als ZZP-er heb je echter geen 1600 effectieve uren beschikbaar. Een hovenier werkt niet iedere week 40 uur achtereen. Je hebt namelijk ook reistijd, acquisitie, offertes uitschrijven, tuinklussen opnemen, en vergeet vooral de administratie en boekhouding niet. Hoveniers die dit buiten de werkuren doen zijn uiteraard wel goed bezig, maar benaderen daarmee hun uurtarief onvoldoende professioneel. Ze doen zichzelf letterlijk tekort."

Neem uw kosten mee in uw berekening

Een professionele benadering vereist om te beginnen een overzicht van de vaste kosten die op het bruto inkomen drukken. "Denk bijvoorbeeld aan de kosten van een website, de boekhouder, telefoonabonnement, gereedschap, auto, verzekering, energiekosten, advertentiekosten, reiskosten en afvalverwerking. In dit voorbeeld is 8.000 euro aan kosten op jaarbasis een realistisch bedrag. Als je uitgaat van 36.000 euro aan inkomsten per jaar (bezettingsgraad van 70 procent over 1600 uur is 1120 uur, maal 32,50 euro uurtarief), houd je dus 28.000 euro over. Vervolgens komt de Belastingdienst en berekent inkomstenbelasting over dat bedrag. Daarna pas weet je wat je netto overhoudt."

Benader uw uurtarief zakelijk 

De gouden regel is dus: benader je uurtarief zakelijk! "Doe je dat niet, dan snijd je jezelf behoorlijk in de vingers. Bovendien bouw je geen financiële buffer op voor eventuele tegenvallers. Zoals een slecht betalende debiteur, een klus die toch niet doorgaat of schade."

Verdien extra geld aan marges

Hoveniers laten ook vaak geld liggen bij marges op producten. "Het is absoluut aan te raden om dat wel te doen, bijvoorbeeld bij bloembollen, kunstgras en tuinverlichting", benadrukt Gert Jan. "Sterker nog: wanneer je het niet doet kan het zelfs geld kosten. Dat heeft te maken met ruimtekosten bij het opslaan van producten (huur magazijn, energiekosten), rentekosten indien je geld moet lenen en risicokosten (de verkoopprijs daalt, de vraag naar bepaalde artikelen daalt, de klant zegt een project af). Dit noemen we samen de 'Drie R's'. Heb je geen reserve door het inbouwen van marges, dan gaan de eventuele kosten van deze drie R's van je netto inkomen af. En heb je per saldo dus nóg minder inkomen. Houd dus ook hier rekening mee bij de begroting op jaarbasis.

 

Verwante informatie

Uurtarief

uurtarief hoveniers

Lees meer: uurtarief opbouwen

Seizoenswerk

seizoenswerk voor hoveniers

Lees meer: seizoenswerk voor hoveniers

Aanbestedingen

aanbesteding hovenier

Lees meer: aanbestedingen voor hoveniers

 

inkoopgilde 

Financieel voordeel, kennis en advies.

Inkoopgilde is meer dan alleen korting en financieel voordeel. Door de kennis van onze leveranciers te bundelen, voorzien wij hoveniers van kennis en advies. Voor leden van Inkoopgilde hebben wij het servicedesk ontwikkelt. Zodra u zich heeft aangemeld kunt u gebruik maken van extra faciliteiten. Dit werkt als volgt:

  • U neemt contact op met Inkoopgilde en u legt uw vraagstuk voor. Soms kunnen we u direct adviseren rond het vraagstuk en wanneer er geen adviseurs ingeschakeld hoeven te worden, zijn hieraan geen kosten verbonden
  • Wij inventariseren uw vraag en leggen deze voor aan de adviseurs van Inkoopgilde: belangrijk is dat u meteen die adviseur treft die over de juiste expertise beschikt
  • De eerste twee adviesuren zijn gratis, daarna brengen wij u exact in kaart wat de kosten zijn voor de extra dienstverlening.

Meer over bedrijfsadvies 

Chatbericht

Suggesties, vragen of advies? Stuur ons gerust een chatbericht bericht. Zie rechtsonder in uw beeldscherm.
 

Facebook messenger

Suggesties, vragen of advies? Stuur ons gerust een bericht via Facebook Messenger!