Aanleg graszoden is relatief eenvoudig

Aanleg graszoden is relatief eenvoudig
Geplaatst in: Graszoden

Graszoden worden vaak gebruikt om aan te leggen in de tuin. De aanleg is relatief eenvoudig, het kan letterlijk uitgerold worden over de ondergrond. De graszoden zijn immers kant en klaar, waardoor de kans op onkruid ook afneemt. Het is een prettige ondergrond in de tuin, omdat het voor meerdere doeleinden geschikt is. De keuze voor graszoden is er één die vaak gemaakt wordt omdat het snel, zacht, eenvoudig en relatief goedkoop is ten opzichte van andere bodembedekkers zoals baksteen of hout. 

Hoe leg ik graszoden aan?

De aanleg van graszoden vergt wel wat kennis over de materie. Om te beginnen is het zaak dat de zoden op een vlakke, gezonde ondergrond komen te liggen. Dit kun je doen door de grond om te spitten op plaatsen waar onkruid groeit, de grond verdicht is of de grond zelfs ongelijk ligt. Het is aannemelijk om dit in het voorjaar te doen, wanneer de grond een beetje ingezakt is.

Vervolgens is het goed om de grond goed vlak te maken. Dit kan met behulp van een tuinwals of door het af te rijden met een plank. Het doel hiervan is dat het uitgesloten is dat de graszoden verder zakken. In dat geval ontstaat er een slechte, oneffen maaihoogte. Na aandrukken van de grond is het raadzaam het bovenste laagje van ongeveer een centimeter los te harken. Het is belangrijk dat er een beetje lucht bij komt. Dit kan op een vochtige ondergrond, maar zeker niet te nat. Dan groeit het gras moeizaam.

Na de grondbewerking is het nodig om de grond te bemesten. Per 100 m2 strooi je ongeveer 3 tot 4 kilogram meststof waar stikstof, fosfor en kali in gelijke verhoudingen in zitten. Deze korrels moeten door de dichte bovenlaag worden geharkt om verbranding van de jonge wortels te voorkomen.

Voordat de graszoden worden uitgerold is het raadzaam de grond te bevochtigen. Dit kan in een vroeg stadium (paar dagen van tevoren) al gedaan worden. De zoden moeten strak tegen elkaar aan liggen, zo wordt er voorkomen dat er open plekken ontstaan. Nadat de graszoden liggen is het noodzakelijk om het stevig aan te rollen. Wanneer je de eerste paar weken ieder dagdeel een half uur water geeft, komt de worteling op gang. Bij warm weer iets meer water geven, in geen geval kunstmest. Na twee of drie weken zitten de zoden vast, waardoor uitdroging ineens niet meer zo’n bedreiging is. Wanneer je het water geven sterk terugdringt, wordt het gras gedwongen om dieper te wortelen. Het gras kan in dit stadium ook al gemaaid worden op 2 tot 3 cm hoogte.

De eerste maand moet het speelveld nog voorzichtig worden behandeld. In het groeiseizoen moet het nog een beetje geholpen worden door regelmatig te bemesten. Maar nooit meer dan 1 tot 2 kilogram per 100 m2, anders verbrandt het gazon. Altijd sproeien nadat je mest hebt aangebracht in het gazon.


Voordelen van graszoden

Graszoden nemen een heleboel voordelen met zich mee ten opzichte van andere bodembedekkers zoals baksteen, hout en graszaad.

  • Snel aan te leggen. Wanneer graszoden worden geoogst is het zaak zo snel mogelijk de graszoden op de nieuwe locatie te krijgen. Wanneer het geleverd wordt moet het dus snel gelegd worden. Aangezien het in rollen geleverd wordt, is dit mogelijk. Wanneer de voorbereidingen goed zijn, kan een grote tuin al binnen een paar uur worden aangelegd.
  • Goede kwaliteit. Nadat de zoden zijn gelegd, doen de wortels de rest. Het gras is er al, het hoeft alleen nog maar te hechten aan de grond. Hierdoor loop je niet het risico dat het niet (goed) groeit, zoals bijvoorbeeld bij graszaad.
  • Relatief goedkoop. Een levend product heeft wat aandacht nodig en voorbereiding voordat het wordt aangelegd. Maar het is ten opzichte van niet-levende producten zoals bakstenen wel een stuk goedkoper.
  • Graszoden zijn voor allerlei doeleinden geschikt, denk aan sporten, spelen en recreëren.
  • Natuurlijk product. Net als graszaad uiteraard zijn graszoden groene producten. Goed voor het milieu, flora en fauna etc.


  • Relevante producten
    10 months ago